Nær 8 milliarder kroner dyrere enn i NTP: Bane NOR kan kun akseptere vestre jernbanekorridor gjennom Råde

Bane NOR anbefaler den vestligste korridoren for dobbeltsporet jernbane gjennom Råde. – Billigst og best, forklarer Bane NOR, som varsler at de vil motsette seg andre alternativer.