Hvordan kan et samfunn som er bygd opp av lover og regler kunne havne i en slik situasjon at hverken lovgiver eller innbygger forstår sine egne regler? Avisa Klar Tale har gjennomgått 77 av dommene i det som er kjent som den såkalte NAV-skandalen, og det viser seg at mange av de som ble dømt for bedrageri ikke forstod reglene.

Det økonomiske omfanget av NAV-skandalen anslås så langt til rundt 200 millioner kroner. I tillegg kommer de personlige påkjenningene for de som urettmessig har blitt dømt uten å forstå hva de er blitt dømt for.

Det er EUs trygdeforordning som er årsaken. EUs trygdeforordning var ikke i samsvar med norsk lov, men ble likevel innført. Norsk lov slår fast hva som er rett og hva som er galt vårt samfunn. Hvordan kan da EU forordninger bli norsk lov?

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre EU-regler på EØS-området. Norge er faktisk så forpliktet i enkelte tilfeller at Stortinget ikke bryr seg med å behandle de nye reglene som kommer fra EU. Det skjedde da trygdeforordningen fra EU ble tatt inn i norsk lov.

Ifølge «Nationen» behandlet Stortinget i plenum aldri regelverket fra EU. Derimot kom EUs trygdeforordning i en 138 siders e-post til stortingsrepresentanter midt på sommeren. Det var ikke noe møte om saken, fordi det var sommer og ikke stortingssesjon, og da møtes ikke Europautvalget.

Men loven ble likevel innført uten behandling i et samlet Storting og ga nye virkninger i forhold til hva som er rett og galt. Når loven i tillegg er vanskelig å forstå både for leg og lærd – ja da kan det hevdes at vi har et demokratisk problem. Senterpartiet vil at innbyggerne gjennom stortingsrepresentantene våre selv skal bestemme de lover vi blir dømt etter. Vi vil derfor arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale som styrker norsk selvråderett og folkestyre, og som sikrer eksportadgangen til det indre marked.