– Dette synes jeg er spesielt urovekkende

Nav-direktøren i Øst-Viken liker ikke utviklingen han ser blant unge uføretrygdede i Østfold.