– Fredag den 13. er faktisk en av de sikreste fredagene i året, statistikk viser at det skjer færre ulykker denne fredagen. Sjansen for å bli utsatt for bilulykker i dag er statistisk 12 prosent mindre enn andre fredager og vi ser samme tendens for reiseskader, brann-, vann- og personskader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Fredag den 13. er fra gammelt av forbundet med mye overtro, og tallet 13 har vært sett på som et tegn på ulykke. Mange steder unngår fremdeles å bruke tallet 13 i f.eks. gatenummer, etasjer, hotellrom og seterader på fly.

– Overtroen er sterk hos mange, og det skal man ikke kimse av. Når det likevel viser seg at fredag den 13. ikke er en så stor ulykkesdag som mange har inntrykk av, henger trolig dette sammen med at folk er ekstra varsomme denne fredagen, at de tar færre sjanser enn normalt. Folk er bevisst fredag den 13. og tar sine forholdsregler, sier han.

Fredag verste ulykkesdag

Generelt er fredager en ulykkesdag. Det er flere trafikkulykker, reiseskader, tyveri og innbrudd fredager enn andre dager i uka.

– Men det har lite med magi og forbannelser å gjøre, men skyldes trolig mer at trafikken og stressnivået er større på fredager enn andre ukedager. Folk skal rekke over mye på en gang og reiseaktiviteten er langt større enn resten av uka. Likevel ser vi at fredag den 13. ikke skiller seg ut negativt i ulykkesstatistikken. Sist vi hadde den i desember var i 2013, og det var hverken en stor bulkedag eller mange ulykker da , sier Brandeggen.

Nordlendinger mest overtroiske

I en undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Tryg Forsikring noen år tilbake, kom det frem at mer enn hver tredje nordmann karakteriserer seg selv som overtroisk. De mest overtroiske fant en i Nord-Norge, mens folk i Oslo var de minst overtroiske.

Undersøkelsen viste også at kvinner var betydelig mer overtroiske enn menn, og at andelen overtroiske synker i alderen 40 år og oppover.

Blant de som var overtroiske var det mest ulykke forbundet med å passere en svart katt som krysset veien foran en, samt å gå under en stige.

– Jeg tror vel at man trygt kan passere både svarte katter og stiger fredag. Skulle det skje noe får man heller skrive det på kontoen for uflaks. Når så er sagt, også erfarne forsikringsfolk kan være overtroiske. Det er ingen som banker så mye i bordet som oss, avslutter han.

Om tallet 13 og fredag den 13.

Det vil alltid være minst ett og maksimalt tre tilfeller hvert år hvor den 13. dagen i måneden havner på en fredag. Det er når måneden begynner på en søndag at den 13. havner på en fredag.

Tallet 13 har vært ansett som et uheldig tall fordi det er snakk om et usymmetrisk oddetall, i hvert fall innenfor de kulturkretser som regner 12 timer dag, 12 timer natt og 12 måneder i året.

Tradisjonen med fredag den 13. er særlig utbredt i den vestlige verden og særlig innenfor det engelskspråklige området, men det er ingen ting som tyder på at forestillingen er spesielt gammel. Det finnes ikke sikre holdepunkter for hvorledes forestillingen egentlig ble etablert.

I Spania og Hellas er det tirsdag den 13. som er forbundet med ulykke, mens i Italia er fredag den 13. ansett som en lykkedag.

I kristen tradisjon kom fredagen til å bli oppfattet som uheldig fordi Jesus fikk sin død på korset på langfredag. Tallet 13 kalles også «djevelens dusin». Det trengs 13 hekser for å holde en skikkelig heksesabbat.

Det er først utover på 1900-tallet at fredag den 13. ga seg utslag i slik frykt at enkelte velger å holde seg hjemme eller være uvirksomme.

Noen har slik angst for fredag den 13. at de får diagnosen paraskevidekatriaphobia. Dette er nært beslektet med triskaidekaphobia, som innebærer angst for tallet 13.

(Kilde: Wikipedia)