Det ble nylig sendt ut et brev fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) til Rygge og Moss om bosetting av henholdsvis 20 og 36 flyktninger i 2019. Moss og Rygge har i dag store utfordringer med å finne bolig til de som allerede bor i kommunene, noe vi uten tvil ser når Rygge alene har rundt 80-100 personer som venter på kommunal bolig og 30 bostedsløse. Det er respektløst ovenfor befolkningen som allerede bor i Moss og Rygge dersom det blir vedtatt å bosette flyktninger når vi ikke en gang har klart å finne plass til våre egne innbyggere.

Det er også liten tvil om at kommunene kommer til å få store økonomiske utfordringer knyttet til å bosette flyktninger. Staten garanterer i dag kun for kostnadene de fem første årene. Etter denne tiden faller alt av tilskudd bort, og kommunen har ene og alene det økonomiske ansvaret for flyktningene. Tall fra SSB viser at kun fem prosent av Syriske kvinner og ti prosent av Somaliske kvinner er i en ordinær jobb med 30 timer eller mer i uken. Tallene for Syriske menn er ti prosent og Somaliske menn er 24 prosent. Det betyr altså at 1/20 av Syriske kvinner er i en ordinær jobb og bidrar til samfunnet. Denne trenden er gjeldende for innvandrere fra de aller fleste ikke-vestlige land, og det er derfor hevet over enhver tvil at det ikke er lønnsomt å bosette flyktningene.

Moss Avis hadde i 2015 en sak om at Bytårnet skole har en svært høy andel minoritetsspråklige elever. En av foreldrene til et barn på skolen var bekymret for utviklingen, da hennes sønn snart var den eneste norske gutten i klassen. Det er særdeles viktig at vi gjør alt vi kan for å motvirke en slik utvikling. Det sier seg selv at det blir vanskelig å integrere flytningsbarna inn i den norske kulturen og språket dersom flertallet av elevene på skolen er av annen etnisk opprinnelse.

Moss FrP er helt tydelige på at vi må si nei til å bosette flyktninger. Det medfører store kostnader på lang sikt for Nye Moss, i tillegg til at vi må motvirke en utvikling som vi nå ser på Bytårnet skole. FrP er det eneste partiet som ser sammenhengen mellom hvor mange man tar imot og samfunnets kapasitet til å integrere de man bosetter. Det er svært viktig at vi nå sier nei til anmodningen fra IMDi om å bosette flere flyktninger og heller styrker fokuset på å integrere de vi allerede har bosatt.