Gå til sidens hovedinnhold

Nei til atom-ubåter og fremmede baser på norsk jord!

DEBATT

Det var strid i arbeiderbevegelsen på slutten av 1940-tallet om Norge burde slutte seg til NATO eller arbeide for et nordisk forsvarssamarbeid. Det endte som kjent med at et stort flertall i Arbeiderpartiet valgte NATO i 1949. For å sukre pillen overfor et skeptisk mindretall i partiet og berolige nabolandet Sovjetunionen, vedtok Gerhardsen-regjeringen den såkalte base-erklæringen av 5. mars 1949 som innledes slik:

«Den norske regjering ber Sovjetregjeringen være forvisset om at Norge aldri vil medvirke til en politikk som har aggressive formål. Den vil aldri tillate at norsk område blir brukt i en slik politisk tjeneste. Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet.»

Da Gerhardsen avløste Oscar Torp som statsminister i 1955 sørget han for å bekrefte den norske avspenningsstrategien overfor landets nabo i nordøst. Mens Torp, utenriksminister Hallvard Lange og partisekretær Håkon Lie var positive til USA og NATOs ønske om å stasjonere allierte kampenheter på Torp flyplass under Korea-krigen, sørget Einar Gerhardsen uttrykkelig for å sette skapet på plass i sin berømte tale på NATOs rådsmøte i Paris 24. oktober 1956. I talen bekreftet han base-erklæringen og ønsket om en avspennings- og forsoningspolitikk overfor Sovjetunionen.

Siden da har alle regjeringer, av ulik farge, i hovedsak holdt seg til denne strategien. Ingen utenlandske militærbaser i Norge, ingen lagring av atomvåpen og mellomdistanseraketter i fredstid. Basepolitikken har ligget fast. Når spørsmålet har blitt reist, har det norske folk sagt klart ifra om sin motstand mot atomvåpen og storstilt opprusting. Store demonstrasjonstog har sørget for å holde «krigshaukene» i ro.

De siste årene har vi dessverre kunnet observere en endring. NATO-soldater har stadig oftere og i større omfang deltatt på militær-øvelser på norsk jord og stadig nærmere den norsk-russiske grensen. Mer og mer NATO-materiell, våpen og ammunisjon, blir tillatt forhåndslagret i Norge. Den norske basepolitikken er satt under press.

Høyre-regjeringen er nå i ferd med å vrake den omforente avspenningslinjen som har tjent Norge bra i mange tiår. Det kan ikke kalles noe annet enn utenlandske baser, når amerikanske soldater nå blir nærmest permanent stasjonert på norske militære flyplasser, blant annet på Rygge flystasjon her i Moss. Soldatene skal dessuten unndras norsk lovgivning. De skal fritt kunne reise til og fra Norge og ta med seg våpen og utstyr uten norsk innsyn.

I Tromsø skal en amerikansk atomdrevet ubåt hver måned anløpe den sivile havna for lossing og lasting av personell og utstyr, uten norsk innsyn og kontroll om ubåten har atomvåpen om bord.

Den kalde krigen er på ny frammarsj. Norske flyplasser og militærbaser blir utvilsomt forhåndsinnstilte mål for russiske atomraketter. NATO med Jens Stoltenberg i spissen oppfordrer medlemslandene til å bevilge mer penger til militære formål. Rustningsspiralen forsterkes.

Høyre har utbasunert hva dette partiet står for. Men hva med Arbeiderpartiet? Har Einar Gerhardsens avspenningslinje blitt forlatt? Mye tyder dessverre på det.

Østfold SV tar klart avstand fra denne nye skremmende rustningsgalskapen! Vi sier nei til fremmede baser på norsk jord, og vi ønsker ikke atomdrevne ubåtanløp til norske havner.

Kommentarer til denne saken