KrFs fungerende partileder, Olaug Bollestad, åpner for å gjøre hijab til en del av politiuniformen. Det tar FrP sterk avstand fra.

I Norge har vi svært høy tillit til politiet. Det skyldes i all hovedsak at politiet oppfattes som en nøytral og upartisk aktør, som ikke skiller på religion og politikk.

Derfor har et politisk flertall, til tross for press fra muslimske miljøer, stått fast på at religiøse symboler ikke har noe i politiet å gjøre.

Det er skremmende når et partiutvalg i et regjeringsparti, og deres fungerende leder, nå vil utfordre de avgjørende prinsippene.

Jeg opplever det heller ikke som noe ønske fra politiet om å åpne for at religiøse symboler skal bli en del av deres jobbantrekk. Snarere tvert imot.

FrP savner derfor at justisministeren kommer på banen og beroliger politiet om at hijab aldri vil bli tillatt som en del av uniformeringen.

Politiet representerer statens maktmonopol. Deres legitimitet er fullstendig avhengig av å fremstå objektivt og religions nøytrale. Det KrF nå tar til orde for vil raskt kunne føre til økt konfliktnivå, polarisering og mindre respekt for loven.

Allerede i dag ser vi hvordan enkelte grupper har mistet respekt for loven og politiet. En mislykket integreringspolitikk løses ikke ved å ikle politiet islamske symboler, men ved å slå hardt ned på kriminellaktivitet og ansvarliggjøre gjerningsmenn.