Gå til sidens hovedinnhold

Nei til nedlegging av Gøteborgtoget!

Debatt

Etter fem år med stengte grenser, rykket Norge og Sverige mye nærmere hverandre den 16. februar 1946. Da hadde det elektriske lyntoget fra Oslo S til Gøteborg sin første tur. Med en hastighet på 110 km/t kunne det på 5 timer reise mellom de to storbyene, og ble møtt av en stor folkemengde ved ankomst Gøteborg med bred omtale i landets aviser.

I dag er grensene på nytt stengt, og det varsles store endringer for toget til Gøteborg. Jernbanedirektoratet har nylig sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4. I denne konkurransen skal ulike togselskap konkurrere om å gi det beste tilbudet på togtrafikken på Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog i Oslo og Akershus. I det 874 sider lange dokumentet, finner man til sammen en kvart side om togtilbudet til Gøteborg. Her kan man lese: «avganger til/fra Göteborg vil ikke … være en del av Trafikkavtalen.».
Dette vil etter alt å dømme bety at persontogtrafikken Halden-Gøteborg legges ned. Linje R20 Oslo-Halden-Gøteborg vil kun bli R20 Oslo-Halden!

Årsaken til at man kan forvente en nedleggelse, er at vurderingskriteriene i konkurransen premierer de togselskapene som velger kjøre mest mulig tog og gi det beste tilbudet til kundene som reiser innenfor området trafikkavtalen dekker. Siden togtilbudet til Gøteborg ikke er en del av trafikkavtalen, vil det ikke slå negativt ut at togtilbudet til Gøteborg legges ned.

Hvis dette ikke er nok grunnlag for å legge ned togtilbudet, er det utrolig nok lagt inn en mulig gevinst dersom det togselskapet som vinner konkurransen også legger ned togtrafikken mellom Halden og Gøteborg: «det kan bli aktuelt å inkludere persontogtrafikk mellom Halden og Göteborg i Trafikkavtalen gjennom bruk av endringsordre, dersom markedet selv ikke dekker kundens transportbehov». Altså hvis togselskapet først legger ned togtilbudet og det gjenværende transporttilbudet blir for dårlig, kan staten velge å endre transportavtalen og betale togselskapet for å starte opp igjen togtrafikken mellom Halden og Gøteborg.
Det er usikkert om dette er et reelt alternativ, da det kun er en setning, i det 874 sider lange dokumentet, som omtaler denne muligheten. Transportavtalen skal i utgangspunktet dekke kundens transportbehov, så den eneste grunnen til at togtrafikk Halden-Gøteborg er utelatt fra transportavtalen må være at regjeringen ikke mener at det er behov for tog til Gøteborg. Det går jo fossile ekspressbusser langs motorveien E6 og fly mellom Oslo og Gøteborg. Det bør nevnes at ordet klima kun er nevnt 4 ganger i de 874 sidene!

Det står ikke ordrett at denne togkonkurransen vil medføre at all persontrafikk på hovedlinjen mellom Norge og Europa vil nedlegges, men det å ikke ta med det eksisterende togtilbudet i transportavtalen er i praksis en nedleggelse. Ser man denne konkurransen sammen med regjeringens nedprioritering av Østfoldbanen i NTP, er det tydelig at dette er ønsket politikk.
Regjeringen vil ikke bare stoppe utvikling av Østfoldbanen, men faktisk legge ned lyntoget som har vært med oss siden forrige gang Norge ble gjenåpnet.

Hell i uhell har kaoset på Follobanen ført til at tildeling av denne togkonkurransen er utsatt til etter valget. Konkurransen og nedleggingen av Gøteborgtoget kan stoppes av et nytt flertall på Stortinget. Men dette krever at folk stemmer på partier som ikke støtter regjeringen Solbergs politikk om å nedlegge jernbanen til Europa, men heller vil styrke jernbanen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.