Gå til sidens hovedinnhold

Nei til rasering

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager finpusser Statens vegvesen (SVV) sin anbefaling til løsning på ny riksvei 19. Dessverre ligge det i det foreløpige utkastet to forslag til nytt ferjeleie – et på Feste (Festestranda) og et på Revlingen. Enda verre er det at SVV har innbakt hele tre forslag til å åpen (ikke tunnel) RV19-løsning gjennom det som kanskje er det mest sårbare og verdsatte område i hele Østfold.

Ferjeleier i spill: Lover heller ikke tunnel til E6

Boområder

Når vi sier «Nei til rasering av Ryggelandskapet» sier vi ikke nei til alt. Men vi sier nei til å etablere en støyende og sterkt forurensende ferjevei inn i våre boområder. Vi sier nei til å ta enda en bit av Norges beste matjord, først til å bygge ny linje for Bane NOR, og nå å til å bygge RV19. Vi sier nei til å ødelegge vår kulturhistoriske arv gjennom flere tusen år, for du vet vel at Rygge er den kommunen i Norge med flest kulturhistoriske minnesmerker. Videre sier vi nei til å ødelegge et Landskapsvernområde det har mange tiår å få på plass. Rygge har dessuten et av landets aller største Herregårdslandskap. Vi sier dessuten nei, for å være ansvarlig og ta klimakrisen på alvor. Til Statens vegvesen (SVV) sier vi, det er lov å prøve seg! Men å legge RV19 i åpen løsning i et «hellig» landskap er utilgivelig. I våre øyne er det åpenbart et vitne om manglende lokal kunnskap og samfunnsøkonomisk uansvarlighet. Men vi kan gi tilgivelse, men da må veiutplanleggerne begynne å drøfte fremtidens veipolitikk i Moss, ikke fortidens.

Havnesporet gir utfordring for flere riksvei 19-korridorer

Vi mener at det aller viktigste kriteriet for å velge ut fremtidige veiprosjekter på høyt nasjonalt nivå må være at de er:

l Viktige nasjonale næringsveier.

l Fremstår som en avlastning for trafikken rundt hovedstaden.

l Veiene har en sentral rolle for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge.

RV19 gjennom Moss oppfyller alle disse kriteriene. Derfor er det helt ufattelig at ikke Statens vegvesen prioriterer en tunnel under Moss høyere. Problemet er ikke grunnforhold, heller ikke penger, men kun en prioritet fra Statens side. Men hvis staten ikke er enig i at RV19 er en vei på høyt nasjonalt nivå, bør ferjesambandet over Oslofjorden snarest avvikles, før «annen biltrafikk» tar livet av byen vår. Eller sett fra en annen side; hvis Statens vegvesen og Samferdselsministeren har funnet ut at Moss ikke er verdig en tunnel under byen, betyr det bare at Rv19 ikke har prioritet nok.

Da er ikke begrepet «samfunnsøkonomisk lønnsomt» relevant. Da er det bedre at Staten ikke bruker penger i Moss, avvikler ferjesambandet over fjorden og etablere en ny RV19 korridor nærmere Oslo, som gir større effekt for næringslivet, som kan fremstå som en større avlasting for trafikken rundt hovedstaden og sist men ikke minst løser rollen bedre, som en sentral trasé for samfunnssikkerhet og beredskap sør for Oslo.

Småby

Vi har gjerne hatt status som en småby ved Oslofjorden. Men om to måneder er Moss en by på 48.000 innbyggere, og med den ellevte største byen i Norge. Og hvis prognosene slår til er vi 58.000 om 15–20 år. Da har vi klatret til åttende største byen. Det må da være mulig for Staten å bidra med en tunnel under byen, som en motytelse for at byen har vært vertskap for ferjene over Oslofjorden i om lag 100 år.

Hvorfor lages det ikke en felles konseptvalgutredning for hele området rundt Viken og Oslo, hvor en på høyt faglig nivå en gang for alle, slik at en kan få stadfestet hvor RV19 hører hjemme i den totale sammenheng? Kanskje en da får aksept for at nettopp RV19 fra E18 i Horten til E6 i Moss er blant de tre aller høyest prioriterte veistrekningene i Norge. Da må både Statens vegvesen og Samferdselsministeren slutte å late som om de 2-3-4 km fra havna i Moss til E6, er å betrakte som en bakgårdsgate som man ikke bruker penger på.

Økonomi

Det må være samfunnsøkonomisk lønnsomt hevder SVV. Vi er enig! Men da vet også Statens vegvesen at det er derfor Norge er som en sveitserost når det gjelder nye veiløsninger. Vi hevder at «samfunnsøkonomisk smålighet» må ikke være det viktigste prioriteringskriteriet når ny RV19 skal føres fram til E6 i Moss. Samfunnet i og rundt Moss er som alle andre i Norge, vi krever tunnel!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.