Det planlegges en midlertidig sykkelbru over Kanalen. Statens Veivesen har lansert flere planer for en sykkelbru, både ved Kanalbruas nordside og sydside.

Velges alternativet mot syd, blir Kanalparken rasert. Med Bane Nors herjinger i syne hver dag, så burde det kanskje være nok for Moss nå?

Hallo i luken folkens, finnes det ikke grense for hva som kan unnskyldes bare ordet «miljø» hektes på et prosjekt?

I rettferdighetens navn, skal det understrekes at Miljøpartiet ved Nina Wagner og Kennet Busch, er skeptiske til at trær i Kanalparken felles (Moss Avis, 15/4-2019). Det skulle da også bare mangle om de ikke det var! For egen del legger vi til, hva er det miljømessige i å felle friske og vakre trær for å anlegge en midlertidig sykkelbru?

Heldigvis har både Søndre Jeløy vel, politikere og fagpersoner tatt til orde for at sykkelbrua legges som en forlengelse av sykkelstien ved Rådhusbrua. Sagt med andre ord, på nordsiden av Kanalbrua. En særlig takk i så måte til Arild Svenson i Ny Kurs og Liv Leirstein (FrP) i Miljø- og samferdselsutvalget. Som Leirstein sier det: «Personlig synes jeg det er helt høl i hue at mange av de flotte trærne i Kanalparken må fjernes for å få en midlertidig sykkelbru over sørsiden» (Moss Avis 13/4-2019). Så enkelt og klart kan det uttrykkes.

Moss og Omegn Tenkepark setter stor pris på klar tale fra politikerne, noe vi dessverre opplever altfor sjelden. Et godt argument for å legge en sykkelbru ved Kanalbruas nordside er at veien da blir kort til Verftsgata, Olav Kyrres gate og Torderødgata, gater som er atskillig mindre trafikkerte og tryggere å sykle i enn Jeløys hovedgate Helgerødgata.

En annen som har uttrykt seg i klartekst, er tidligere parksjef i Moss, Arild Johnsen. Få kjenner byens grøntanlegg bedre enn ham. Johnsen trekker fram at Kanalparken er et kulturminne med sine over hundre år gamle trær. Lytt til ham, han vet hva han snakker om!

Moss og Omegn Tenkepark innrømmer at vi ikke synes at Moss sentrum er en estetisk opplevelse, men det finnes unntak også der.

Kulturminnet Kanalen med sin vakre park hører avgjort til de mer estetiske partiene i Moss sentrum. Bykanaler er ikke vanlige her til lands, og det er vår påstand at en må helt til Gøteborg for å finne en finere kanal enn i Moss. Ingen andre steder enn ved Kanalen og Sjøbadet får man en like sterk følelse av at Moss er en kystby.

Det påpekes fra restaurantbransjen at det kan by på vanskeligheter å legge en sykkelbru ved Kanalens nordside. Moss og Omegn Tenkepark betviler på ingen måte denne problemstillingen.

Likevel mener vi at dette er langt å foretrekke framfor å rasere Kanalparken og utsynet fra Kanalen mot fjorden. Skulle det være umulig å legge en midlertidig sykkelbru på nordsiden av Kanalbrua, så er det vår innstendige oppfordring til både Moss kommune og Statens Veivesen at hele planen droppes! Vi har mye til overs for Søndre Jeløy vels argumentasjon om at Statens Veivesen bør prioritere en opprustning av eksisterende Kanalbru framfor en midlertidig bruløsning, som altså kan rasere Kanalparken. Har det blitt for vanskelig å sykle over Kanalbrua, er det fullt mulig å gå av og trille sykkelen på fortauet! Sykler og syklister er vi absolutt for i bybildet, men forkjørsrett i en hver sammenheng, bør syklistene ikke ha!

LES OGSÅ:

Statens vegvesen vil stenge snarveien til Jeløy

– Kan ikke få lov til å rasere «halve Kanalparken»

Nå tviler selv sykkelpartiet på sykkelbru – vil bevare parken: MDGs løsning er politisk sprengstoff

– Det skal bli attraktivt å sykle i Moss

Statens vegvesen og sykkelplaner

Frykter sykkelbru i Moss raserer byens flotteste park - eller vil ødelegge for populært utested

Må ofre trær for ny kanalbru