Moss havn har tatt et planinitiativ for å bygge et råstofflager på havna. Det bør planutvalget si nei til i sitt møte 1. desember.

Planutvalget godkjente å gi dispensasjon for å bygge råstofflageret i april i år. Dette gjorde de uten å følge regleverket - og dermed underkjente fylkesmannen vedtaket. Men råstofflageret ble bygd likevel og nå vil havna lage en regulering slik at det blir godkjent. Det bør de ikke få lov til.

Moss har laget en innlandshavn fordi arealet er knapt på selve havna i mange år framover, og da bør man ikke "kaste bort" areal på et råstofflager. I disse årene vil det komme mange muligheter til bruk av arealene ved Værla. Et slikt lagerbygg kan forsinke eller hindre en mulig utvikling i området som vil være viktig for Moss. Det vil være en utfordring både for de som vil ha havneutvikling og for oss som vil ha byutvikling.

Men har ikke havna som mål å støtte opp under lokalt næringsliv? Jo, men i dette tilfellet har bedriften som benytter råstoffet - Steinulla - plass på egen tomt ved fabrikken. Da hadde man unngått å kaste bort areal på havna.

Kommer planutvalget til å si nei? Det tror jeg neppe. Det er jo fortsatt et flertall med de samme som godtok dispensasjonen uten å følge reglene sist, så viljen til å sløse med havnearealet er der allerede. Nå skal de bare bruke (mer) tid på å få det godkjent - og gjøre det riktig denne gangen.

Det de imidlertid burde tenke gjennom er at de ikke bare skal ivareta havnas interesser. Det har vi et havnestyre til. Planutvalget skal ivareta kommunen og innbyggernes samlede interesser - selvsagt gjennom å følge lover og regler. Da bør de tenke på om det ikke er bedre for alle om det lageret heller bygges hos bedriften i stedet for å ligge i veien på havna.