Nei til riving av Snippen ved Evje

"Snippen", tilhører Evje herregård, Dilling. Ligger på østsiden av Larkollveien

"Snippen", tilhører Evje herregård, Dilling. Ligger på østsiden av Larkollveien Foto:

Av
DEL

DEBATT Moss og Omegn Tenkepark vil få berømme byantikvar Berit Kolden for at hun har motsatt seg en rasering av røkterboligen på Evje Herregård. Hun bør også sette en absolutt sluttstrek for ideen om å rive den gamle tjenesteboligen Snippen!

Evje Herregård har en lang og meget interessant historie, ikke minst som adelig setegård. Til Evjes adelige eiere kan blant andre nevnes Norges rikes kansler Jens Bjelke – intet mindre! I 1890-årene var det statsråd Johan Henrik Paasche Thorne som eide Evje. Thorneløkka i Moss er for resten oppkalt etter ham.

Thorne drev Evje Herregård som et mønsterbruk. I 1890-årene reiste han en rekke bygninger på gården, dem er det ikke mange igjen av i år 2020. Til bygningene Thorne reiste, nevner vi en slottslignende hovedbygning. Bygningen var oppført i mur og holdt i jugendstil. Huset lignet bygårdene på Frogner og på folkemunne ble da huset også hetende «Drammensveien». Thorne bygde også ny låve, stall for stashester og et stort stabbur i historistisk stil. Hva kanskje viktigere er, Thorne restaurerte og ivaretok Evjes gamle hovedbygning reist, i 1715. Ivaretakelse er en holdning gårdens senere eiere dessverre helt og holdent har kastet vrak på. Den gamle hovedbygningen på Evje sto delvis på middelaldermurer og lå på samme sted som nåværende hovedbygning. I Thornes tid fungerte den gamle hovedbygningen som bestyrerbolig og kontor.

I 1960-årene ble Thornes «slott» revet, visstnok grunnet omfattende soppskader. Det hører med til historien at huset ble ramponert da tyskerne rekvirerte Evje Herregård under krigen. Daværende eier av Evje, rittmester Erling Aaby, ble frastjålet hele godset og sendt i tysk fangenskap.

Rivingsentusiasmen var minst like stor i gamle Rygge kommune som i dagens storkommune Moss. I 1967 ble Evjes gamle hovedbygning og Thornens stall dessverre også revet, med daværende politikeres velsignelse. Som Thornes barnebarn sa det: «Bestepappas ”Drammensveien” var så sin sak, men gammelgården på Evje, den hadde virkelig vært et kulturminne å bevare for ettertiden!»

Nåværende hovedbygning på Evje er reist på samme sted som den eldste hovedbygningen lå. I rettferdigdighetens navn, den er en pen bygning som kler det praktfulle herregårdslandskapet som omgir Evje. Arkitektonisk er den, uten tvil, påvirket av den gamle hovedbygningen. Like fullt er bygningen en «kulisse» og altså veldig mye yngre enn det den gir inntrykk av å være.

I 1990-årene ble store deler av Evje Herregård omregulert fra jordbruk til idrettsanlegg. Et underlig kommunalt krav i så måte, var at gårdens gamle låve og fjøs måtte rives og erstattes av en ny driftsbygning/fjøs. Den vakre låven på Evje ble revet selv om den var et landskapsmøbel de fleste la positivt merke til. Dagens driftsbygning minner mest av alt om en anonym bedrift. Få år etter at låven ble revet, ble da også fjøsdriften på Evje avviklet.

I dag er det bare stabburet og røkterboligen som fremdeles minner oss om at det faktisk har bodd folk på Evje Herregård før 1985.

Evje herregård, Dilling.

Evje herregård, Dilling. Foto:


Nåværende eier av Evje Herregård ønsker ikke bare å rive røkterboligen på gårdens tun, men også den gamle tjenesteboligen Snippen ved Larkollveien. Snippen er tenkt «erstattet» med en kopibygning. Morsom idè, riv for å bevare! Etter vår mening bør ikke Snippen få lide samme skjebne som en rekke andre bygninger på Evje Herregård har gjort! Det er ikke mange tjenesteboliger eller husmannsplasser bevarte i Rygge. «Alle» som er hjemmehørende i Rygge kjenner Snippen ved Evjesvingen. Huset ligger vakkert til og er altså en av få. bevarte arbeiderboliger i Rygge. Uten at vi har dokumentert det, skal Snippen også ha fungert som lokaler for omgangsskolen i tiden før fastskoleloven ble vedtatt i 1861.

Ønsker ikke nåværende eier av Evje Herregård selv å bevare Snippen, står hun vel fritt til å selge huset til folk som både har kulturhistorisk innsikt og midler til å bevare det fine gamle huset? Fri og bevare oss vel for å få nok et kopihus på Evje.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.