Gå til sidens hovedinnhold

Nei til utslipp til Gunnarsbybekken fra BaneNor

LESERBREV

Takk til Moss kommune for sitt klare nei-svar på BaneNor sin søknad om å få slippe ut «bare litt til» til Gunnarsbybekken. Bekken renner gjennom Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat i herregårdslandskapet i Rygge. BaneNor har en rekke prosesser som omfatter bruk av vann når de bygger den nye jernbanen. Da ønsker de å slippe ut vannet etter bruk, med ulike typer forurensing som blant annet tungmetaller som kvikksølv og arsen

Kommunen er ikke selv forurensningsmyndighet i saken. Det er det statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som er. Kommunen har derfor avgitt et høringssvar der de forklarer sitt syn. Vil du lese hele svaret så finnes det på kommunens hjemmeside under "politikk og innsyn", under referatsaker til møtet 2/6-21 i hovedutvalg for Landbruk, samferdsel, natur og miljø.

Moss sier klart nei til ytterligere utslipp fra BaneNor sitt jernbaneprosjekt basert på Gunnarsbybekkens betydning i de nevnte naturreservat, biologisk mangfold, økologiske verdier, allerede belastning på bekken og bekkens betydning for friluftslivsverdier som turgåing, og naturverdier som hekkeplassene og muligheter for ørret å gyte. Dessuten vil alt vann fra alle bekker langs kysten munne ut i Oslofjorden, som allerede er svært belastet fra avrenning og forurensing.

Bekken er sårbar fordi den har naturlig varierende vannføring, så et lite utslipp kan få svært stor betydning i perioder med lite nedbør. Videre er det et stort nedbørsfelt som bringer vann til bekken når det regner, slik at mye både søppel, forurensing og ulike masser bringes med regnvann til bekken fra et stort område. Fler er dessuten bekymret for at vannføringen i bekken allerede er forstyrret av gravingen til jernbanen, da dette kan gi nye skjulte veier for vannet. Når et stort prosjekt som jernbanebygging ser at deres egne rensetiltak ikke har kapasitet til å håndtere all forurensing fra deres prosjekt så ønsker de tillatelse til å slippe ut resten i bekken. Vi er mange som protesterer og mener at bekken ikke tåler en slik belastning. Vi er derfor svært glade for at Moss kommune sine fagfolk også sier klart nei

Flere artikler om Gunnarsbybekken:

– Jeg begynte nesten å gråte da jeg så fargen på bekken

Miljødirektoratet fastholder at Gunnarsbybekken skal skånes

– Veldig glad for løsningen for Gunnarsbybekken

Gunnarsbybekken: En anke som forventet

– Vi har definitivt ikke solgt oss til Bane NOR

Frykter uopprettelig skade i Gunnarsbybekken

Om bekker og kunnskap

Torodd Hauger etterlyser politiske bekk-reaksjoner

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.