I media raser debatten om nødvendigheten av full skjenkestopp.

Det rammer en stor næring som har lidd mye og sliter.

Skjenkestopp skyldes frykten for økt smitte som ved at «meteren» kortes ned for enkelte med for mye alkohol i blodet. Det burde lett kunne forebygges uten full skjenkestopp ved å sitte i ro og bli servert samt stoppe alkoholservering for dem som viser tegn til å bryte smitteverntiltak som

“ en meters regelen”

Innføring av strenge tiltak styres hovedsakelig av frykten for overbelastning av helsetjenesten og særlig intensivplassene på sykehusene våre. Det forventes at smittebølgen med omikron vil smitte de aller fleste i Norge i løpet av januar og februar. Tiltak er satt inn for å forsinke den bølgen .De aller fleste fullvaksinerte vil ikke bli alvorlig syke mens de uvaksinerte løper en mye større risiko for det. Nødvendige tiltak for å beskytte uvaksinerte voksne mot smitte og alvorlig koronasykdom vil kunne lette på restriksjoner for alle andre. Det haster det å gjøre noe med. Koronasertifikat bør tas i bruk jo før jo bedre. Jeg mener at voksne uvaksinerte bør la seg vaksinere raskt eller holde seg hjemme for best mulig å unngå å bli smittet og risikere alvorlig sykdom. Da vil også trykket på helsetjenesten og særlig intensviplassene reduseres. Så kan vi lettere lette på restriksjoner som rammer så mange.