Nesten alt av trær er hogd ned, naboer synes det ser skamfert og stygt ut

Beboere i Larkollen har kontaktet Moss Avis og lurer på hvorfor det er felt så mange trær langs fylkesvei 119/Larkollveien ved Botnertjernet den siste tiden.