Posten skriver i en pressemelding at framgangen er i hovedsak drevet av veksten i logistikkvirksomheten. Posten begynner nå å se positive effekter av satsingen som er gjort for å møte veksten i e-handelsmarkedet.

– Vi er fornøyd med utviklingen i 2019. Veksten, spesielt innen e-handelsmarkedet, kommer som følge av at vi utvikler tjenester og digitale løsninger som møter kundenes behov. Vi har god fart på innovasjonsarbeidet og er i gang med å forme fremtidens utleveringsnett. I fjor utvidet vi vårt utleveringsnettverk i Norge, Sverige og Danmark med nærmere tusen nye utleveringssteder, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

I 2019 falt det adresserte brevvolumet med 9,9 prosent og det er forventet en fortsatt nedgang. For videre å tilpasse posttilbudet til lavere etterspørsel vil utlevering av brevpost skje annenhver dag fra juli 2020 slik ny postlov åpner for. Pakker vil fortsatt utleveres alle hverdager i store deler av landet.

Bemanningen i konsernet var på 13 995 årsverk ved utgangen av 2019, en reduksjon på 464 årsverk sammenlignet med 2018.