Nettvett i skolene: — Det er foreldrenes ansvar

Videregående skoler i Moss har ulik oppfatning om hvem som har ansvaret for opplæring i nettvett. Skolene har ulik praksis i hvordan de involverer foreldrene.