Etter at helsemyndighetene kom med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge besluttet NFF å innstille all aktivitet på breddenivå ut april. All toppfotballaktivitet ble også stoppet.

NFF får nå mange henvendelser om trening. Hva er lov, hva er ikke lov? Det at skolene er stengt betyr ikke at barn og voksne ikke kan være i aktivitet. NFF anbefaler at spillere i alle aldre holder seg i aktivitet innenfor retningslinjene gitt av helsemyndighetene, skriver forbundet i en pressemelding mandag.

Samtidig har koronaviruset snudd opp ned på tilværelsen for oss alle. Hva som er gjeldene regler er i stadig endring på mange samfunnsområder, også i fotballen. På bakgrunn av denne har NFF utarbeidet råd om trening, i tett dialog med FHI. NFF har laget en egen side for treningstips på fotball.no. Her har vi lagt ut praktiske råd for hvordan egeninitiert fotballaktivitet kan skje innenfor helsemyndighetenes anbefalinger.

Ber Helsedirektoratet om å presisere idrettsaktivitet

Flere kommuner og klubber har valgt å stenge sine anlegg. Klubbene kan ikke ta ansvar for at egenaktiviteten skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Andre har valgt en annen løsning. De fleste opplever at de aller fleste forholder seg til helsemyndighetenes råd på en god måte. Likevel opplever flere klubber at regelverket er uklart, og enkelte melder om uorganiserte grupper som bryter smittevernlovgivningen.

- Helsedirektoratet har besluttet forbud og stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. NFF ser at dette tolkes ulikt og har derfor bedt Helsedirektoratet om å presisere denne bestemmelsen, for eksempel med hensyn til egentrening på fotballbaner. Inntil dette er presisert oppfordrer NFF at alle fotballbaner stenges i Norge, sier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge. 370 000 gutter og jenter deltar i en eller annen form for fotballaktivitet store deler av året. For mange barn og ungdom er fotballbanen er viktig friområde i hverdagen. Banene er også arbeidsplassen til flere hundre profesjonelle spillere i våre øverste ligaer.

Oppfordringen om å stenge alle baner inntil videre gjelder for alle fotballklubber.

- Vi har vi hele tiden vært tydelige på at vi følger rådene fra helsemyndighetene. Nå ber vi om tydeligere råd. Inntil dette er klart, er alle best tjent med at vi opptrer solidarisk med hverandre, avslutter Svendsen.