Gå til sidens hovedinnhold

Nødvendig med fylker?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Løftene om å oppløse noen av de 11 regionale konstruksjonene som ble innført av Solberg regjeringen ble en gjenganger i den avsluttede valgkampen. Som endte med et nytt mannskap rundt Kongens bord.

Begge de to nye regjeringspartnerne har uttalt seg i klare ordelag om at nå skal Finnmark og Troms få skille lag igjen, og den håpløse Viken regionen skal opphøre og de tidligere fylkene skal gjenoppstå.

” For det ønsker de fleste”

Ja mon det.

Spørreundersøkelser som er gjennomført ber som oftest svareren velge mellom den gamle oppdelingen i 19 fylker, eller den nye regionstrukturen med 11 regioner / fylker.

Jeg har ikke registrert at spørsmålet om fjerning av dette administrative nivået er inkludert i disse gallupene.

To partier (FrP og Høyre) har for lengst progransfestet at dette tredje forvaltningsnivået bør fjernes.

De få fylkesoppgavene (noen veier, videre gående skoler og litt kultur) kan sannsynligvis greit fordeles mellom levedyktige kommuner med gode fagmiljøer, og staten.

Jeg tror faktisk et flertall av folket ville være enig i at det holder med to forvaltningsnivåer. Vi må gjerne opprettholde navn på landsdeler som korresponderer med de tidligere fylkene.

Jeg håper og anmoder om at oppløsning og fjerning av regionene blir satt på kartet som et realistisk alternativ når det nye Stortinget skal diskutere å endre den regionreformen som Solberg regjeringen (mot sitt eget program) gjennomførte.

Tidenes sjanse til effektivisering av det offentlige apparat - som i Norge utkonkurrerer neste hele verden i omfang!

Vi er vel 5 millioner innbyggere.

Vi har intet behov for et byråkrati og en forvaltning som de har i land med ti – tjue ganger så mange borgere.

Er det nye Stortinget klokt nok, og modig nok til å sette denne saken på agendaen slik at pengesløsingen som et tredje administrasjonsnivå innebærer nå kan bli fjernet?

Kommentarer til denne saken