– Tap av naturmangfold er, sammen med klimaendringer, vår tids største trussel, sier samfunnsplanlegger Charlotte Aune Bryne i Moss kommune.

Nå håper kommunen å få hjelp av innbyggerne i arbeidet med å utvikle planer for naturmangfold og klimatilpasning.

– Noen ganger står de to krisene, naturkrisen og klimakrisen, og stanger litt mot hverandre, sier Aune Bryne.

– Klimatilpassing handler om å gjøre oss klar for de endringene vi vet at kommer. Noen ganger er det sammenfallende med hensynet til naturmangfold. Men ikke alltid, det kan også være konflikter mellom de to hensynene. Et eksempel er om det er riktig å steinsette en bekk for å motvirke flom. Dette er ting vi gjerne vil diskutere i disse arbeidsgruppene, sier samfunnsplanleggeren.

Fem grupper

Hun ser for seg fem arbeidsgrupper med følgende temaer: Arealendringer, fremmede og invaderende arter, forurensning og forsøpling, klimatilpasning, og bruk av og slitasje på naturressurser.

Charlotte tror det er stor kunnskap på disse områdene i mossesamfunnet:

– Det er mange interesseorganisasjoner privatpersoner, grunneiere og næringsliv som sitter på mye kunnskap, sier hun.

Arbeidsgruppene vil møtes en kveld i måneden fra oktober til februar. Påmelding kan skje på kommunens nettside.

Naturmangfold og klimatilpasning

Moss kommune har startet arbeid med å utvikle temaplaner for både naturmangfold og klimatilpasning. Naturmangfoldplanen for Moss skal omstille kommunen og innbyggerne slik at måten vi lever og arbeider på blir mer skånsom for våre økosystemer.

– Ved å ta vare på naturmangfoldet kan vi skape et robust samfunn som både innbyggerne, næringslivet og myndighetene vinner på. Naturen i Moss angår oss alle, sier Aune Bryne.

Klimatilpasning handler om å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og gjøre tiltak for hindre eller redusere skade.

– Fremtidens klima vil være varmere, våtere og villere. Tilpasning er nødvendig for å gjøre mossesamfunnet mer robust mot disse endringene. Klimatilpasning handler også om å utnytte mulighetene som endringene kan innebære, sier hun.