Pettersen og Schou var raskt ute med et tilsvar til meg når jeg stilte spørsmål til politikken deres overfor hva en bør gjøre i skolen og temaet mobbing. På sedvanlig vis fikk jeg lese alle de fagre ord og politiske løfter, som skal skje bare de får makta. Med andre ord, for meg, et typisk valgkampinnlegg.

Derimot blir det helt stille fra de samme personer når jeg utfordrer dem på foreldrerollen og ansvaret disse har for barns oppførsel. Kan dette skyldes at det ikke er politisk lurt, strategisk sett, fordi det omhandler en stor del av velgergruppa? Eller skyldes det at Høyre hverken har tanker om dette eller har gode nok og salgsbare ideer, som kan øke deres tilslutning?

Derfor stiller jeg igjen noen spørsmål:

1. Hva tenker Pettersen og Schou om foreldrenes rolle overfor egne barn som driver utstrakt mobbing av medelever/barn?

2. Hva tenker Pettersen og Schou om hvilke sanksjonsmuligheter skolen og samfunnet skal kunne gi overfor disse?

3. Hvilke verktøy vil Pettersen og Schou gi den enkelte lærer til å kunne reagere i ulike situasjoner som oppstår?

4. Samtaler og handlingsplaner er vel og bra, men hva om disse ikke nytter?