Det opplyser Kjersti Grøndahl, seniorrådgiver i landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i en pressemelding.

– Spesialitet er den største merkeordningen for lokalmat i Norge. Den sorte havre har igjen fått dette merket på en av sine mange spennende produkter. Dette er så fortjent. Hardt kvalitetsarbeid lønner seg, sier Reidar Kaabbel, ordfører i Våler kommune.

Han er på plass i Berlin sammen med blant annet driverne av Den Sorte Havre, som torsdag fikk Bedrifsutviklingsprisen i landbruket. En gjev pris med 250.000 kroner i vinnersum.

Spesialtetsmerket blir de nå tildelt for produktet havreris. Dette er begrunnelsen for tildelingen:

«Havreris er et produkt laget av svarthavre som er en uforedlet havreart med opprinnelse helt tilbake til vikingetiden. Havren dyrkes på Tveter Gård i Våler samt utvalgte gårder i samme region. Svarthavrekornet er noe mindre enn vanlig havre og har gunstige ernæringsmessige egenskaper. Havren blir til havremarv på Tysse Mølle før marvet slipes videre i en rismaskin på Tveter Gård.

Havrerisen har et naturlig flott utseende og en svært god og spenstig tekstur. Den dufter innbydende og har en god, rund nøtteaktig smak.

Havreris er et særdeles vellykket produkt som er innovativt i sin kategori og et produkt i særklasse!»

Om merkeordningen Spesialitet

Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles den beste lokalmat- og drikke. Merket skal løfte fram lokalmat- og drikke med særlige kvaliteter og gjøre den enkel å finne i butikken.

Spesialitet garanterer at maten eller drikken er:

  • Basert på de beste norske råvarer

  • Laget etter særegne, gjerne lokale oppskrifter

  • Laget av dyktige mathåndverkere

  • Vurdert og godkjent av en uavhengig fagjury med høy matfaglig kompetanse

Fagjuryen møtes fire ganger i året for å vurdere produkter som har søkt om å få merket. Fagjuryen skal vurdere produktenes sensoriske egenskaper sammenlignet med gjennomsnittet/standardprodukter i sin kategori.

Bak merkeordningen Spesialitet står Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Stiftelsen Norsk Mat har også ansvaret for Kvalitetssystem i landbruket og merkeordningen Nyt Norge.

Det er i dag litt over 500 matprodukter i Norge som er godkjent for å bruke Spesialitet. Hvis du vil vite mer om hvilke krav som ligger bak og hva som skal til for å få tildelt merket kan du lese mer her: Spesialitet - Spesialitet (spesialitetportalen.no)