Nok herjinger i Rygge

Neste stopp gon: –Rygge har så langt vært sterkt inngripende i Værne Kloster landskapsvernområde, særlig for gården Carlbergs del, skriver Arnulf Johannessen som ramser opp belastningene på ryggesamfunnet.

Neste stopp gon: –Rygge har så langt vært sterkt inngripende i Værne Kloster landskapsvernområde, særlig for gården Carlbergs del, skriver Arnulf Johannessen som ramser opp belastningene på ryggesamfunnet. Foto:

Av
DEL

Kronikk Moss og Omegn Tenkepark vil rose det politiske flertallet i teknisk utvalg, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Miljøpartiet og Ny kurs for deres klare nei til å felle det praktfulle eiketreet ved Nymark på Dilling.

Vår ros går også til kommunens administrasjon som i likhet med det politiske flertallet, ønsker å bevare treet. At mindretallet Høyre og Fremskrittspartiet går inn for trefelling, får stå for deres egen skam!

Bane NOR sutrer i kjent stil om at de simpelthen ”må” få felle treet for å kunne legge Larkollveien i kulvert under den framtidige jernbanetraseen.

Flertallet i teknisk utvalg bemerker at treet har vært regulert til bevaring før jernbaneprosjektet tok til. Dette bør vel i så fall Bane NOR kjenne godt til, og pålegges å innrette seg deretter. Bane NOR feller sine krokodilletårer og forteller sutrende at å bevare eika ved Nymark, vil koste dem 2,3 millioner norske betalingskroner. De ”glemmer” derimot å fortelle hvor mange milliarder jernbanen gjennom Moss og Rygge faktisk vil koste skattebetalerne her til lands.

En kan saktens spørre seg når Bane NOR og enkelte politikere mener at det herjet nok i Rygge! La oss ta en rask oppsummering. Jernbaneprosjektet gjennom Rygge har så langt vært sterkt inngripende i Værne Kloster landskapsvernområde, særlig for gården Carlbergs del. Som følge av anleggsarbeidet med den nye jernbanetraseen, forurenses Dyreskogen til stadighet av tetningsmasse. Det er ikke mer enn et par, tre år siden Bane NOR ønsket å utsette det fredede naturminnet Gunnersbybekken for spillvann fra anleggsprosjektet!

Siden vi først har ordet, ganske nylig har hovedbygningen på gården Nøisom, samt den særpregede murbygningen som en gang var Refsnes’ landhandel ved Dilling falt. På et stort område på jordet til Dilling vestre har det påviselig ligget en rekke gårdstun fra jernalderen.

Hvilket ikke forhindrer at jordet har blitt endevendt og tuftene raserte. Det skal dog understrekes at det har blitt foretatt arkeologiske utgravinger i området. Ødeleggelsene av fornminnene er like fullt et faktum.

Som om ikke dette er nok, Gon gård planlegges rasert til fordel for hensettingsplass for tog. Gon er en av Rygges eldste gårder og kan med sikkerhet skrive sin historie tilbake til svartedauden og trolig lenge før. Gon har noe av ralandskapets beste dyrkningsjord uten at det gjør nevneverdig inntrykk på byråkratene i Bane NOR. Men de vet selvsagt å fortelle at de er opptatt av både miljø og jordvern.

Familien Raade har eid Gon i generasjoner, men risikerer nå å bli jaget fra gård og grunn. Men pytt, pytt, dette er vel bare «å knuse egg for å lage omelett», for å bruke en politisk termologi nylig brukt i lokalpressen.

Vi gjentar spørsmålet: det er kanskje nok for Rygges del nå? Har Fylkesmannen i Viken tenkt å gi etter for Bane NOR også med hensyn til eika på Nymark? Eller velger man faktisk å lytte til flertallet i teknisk utvalgs kloke og klare beslutning?

LES OGSÅ:

Eika på Dilling er blitt en politisk sak

Refser Bane NOR – vil la eika stå: Men Frp-Liv svinger øksa

Moss Høyre svarer på kronikk fra Ap og MDG: Vi savner en mer løsningsorientert saksbehandling.

Full krig om fredet eiketre: Bane NOR møter veggen

– Minst 2,3 millioner kroner for delvis å redde denne eika

Eika ved Larkollveien 29

I Miljødirektoratets naturbase vurderes treets verdi som «svært viktig».

Stammen skal være 429 centimeter i diameter, og om treet står det opplyst under emnet «Påvirkning»: «Nedsatt vitalitet, grener kappet i gammel tid».

Cowi anslår treets alder til 90–100 år.

I Cowis notat går det fram at eikas rotsystem går 15–20 meter ut fra stammen og opptil to meter ned i bakken.

Cowi fastslår at det vil være skadelig for treet å føre rør under og anleggsvei over rotsystemet helt inn til stammen, samt å beskjære treet. Men at treet kan ha muligheter for å overleve – og etter hvert bli hul og dermed etter hvert ble en god biotop for rødlista arter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.