Koronarestriksjoner og færre postfly kan gjøre forhåndsstemming fra utlandet mer komplisert enn tidligere. Nå oppfordrer flere offentlige instanser folk til å ikke vente til i siste liten.

– Det er en uforutsigbar situasjon fordi koronarestriksjonene endrer seg i takt med smitteutbrudd. Det vi er opptatt av, er at folk stemmer tidlig, sier underdirektør Yngve Olsen Hvoslef i Seksjon for konsulære saker i Utenriksdepartementet til NTB.

Nordmenn i utlandet kan stemme på norske ambassader og konsulat, eller via brevpost. Da kan de be om å få tilsendt valgmateriale fra ambassaden i landet de bor i, eller stemme via et blankt ark, heter det på Valgdirektoratets hjemmesider.

– I noen ekstremtilfeller kan det være at det ikke er lov å reise inn til hovedstaden, eller, som tidligere i pandemien, at det ikke er lov å bevege seg utendørs enkelte steder, sier Hvoslef.

Forventer at flere stemmer utenlands enn tidligere

Strenge innreisekrav til Norge kan også føre til at flere stemmer utenlands, og Utenriksdepartementet bekrefter at de venter flere velgere enn normalt i land som Storbritannia, Spania, Singapore og Thailand, hvor det bor mange nordmenn.

Ved stortingsvalget i 2017 stemte totalt 11.811 stemmer utenriks, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Av disse stemte 763 via brevpost.

Valgdirektoratet påpeker at det er ekstra viktig å stemme tidlig i disse tilfellene.

– Stem så tidlig som mulig om du bor et sted med sen postgang, for å være sikker på at stemmen kommer fram i tide, oppfordrer kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet til NTB.

Det er likevel velgerens eget ansvar å sørge for at de kjenner til regler og tidsfrister.

– Velgerne må forholde seg til hvordan postgangen fungerer i det landet de oppholder seg i. Stemmeperioden for utenriksstemmegivning er svært lang i Norge, i overkant av to måneder, og dersom man ønsker å være sikker på at stemmen kommer fram i tide, bør man benytte den muligheten denne lange stemmeperioden gir, påpeker Jørgensen.

– Færre postfly skaper forsinkelser

Selv om Norge samarbeider med andre nasjonale postselskaper i utlandet, har de ikke et eget samarbeid om forhåndsstemmer til valget, og Posten Norge har selv fraskrevet seg alt leveringsansvar før posten passerer norske landegrenser.

– En viktig påminnelse i disse koronatider er at brevpost fra utlandet ofte sendes med fly til Norge. Det er færre flyavganger, og det må derfor påregnes forsinkelser, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten til NTB.

– Generelt gjelder at Posten Norge ikke har noen påvirkning eller ansvar for fremsendingstider før brevpost ankommer Norge.

Alle forhåndsstemmer må ha ankommet kommunene innen klokken 17 dagen etter valgdagen 13. september, om de skal gjelde.

Et annerledes valg i Singapore

Singapore er et av landene hvor det bor mange nordmenn. I flere måneder har de levd under strenge nasjonale koronarestriksjoner, og selv om flere lettelser trer i kraft 12. juli, må mange belage seg på et annerledes valg.

– På grunn av lokale restriksjoner er det ikke like enkelt å stemme i år som ved forgående valg, men vi vil kunne ta imot stemmer helt fram til 3. september, sier ambassaderåd Daniel Hirsch fra Ambassaden i Singapore til NTB.

Under tidligere stortingsvalg har rundt 240 nordmenn stemt fra Singapore, men få stemmer via brevpost siden det er såpass korte avstander til ambassaden.

– Tidligere har vi også hatt valgdag på Sjømannskirken i Singapore, men dette får vi ikke anledning til i år, da det er i strid med lokale regler innført på grunn av covid-19, sier Hirsch.

– Ingen hindringer

Den norske ambassaden i Paris planlegger derimot et normalt valg etter at landet lettet på de fleste koronarestriksjonene 9. juli.

– Forhåndsstemming for nordmenn i Frankrike vil skje på samme måte som ved tidligere valg. Hvor mange det blir, er vanskelig å si, men koronapandemien skaper i dag ingen hindringer, sier ambassaderåd Liv Kari Ridsbråten ved ambassaden til NTB.

Siste frist for å forhåndsstemme fra utlandet er altså 3. september.