Gå til sidens hovedinnhold

Norge trenger et mangfold av skoler, der offentlige, private og ideelle er likestilt.

DEBATT

01.03.21 leste jeg en gledelig nyhet i Moss Avis om at privatskolen Children International School som i dag drives blant annet i Moss, utvider til en ny kommune og har søkt om å starte opp i Lillestrøm.

Det er nå drøye 5 år siden Children International School åpnet dørene for første gang på Verket i Moss. Siden den gang har de nå fått 268 elever, med over 500 elever på venteliste. Skolen får stadig flere søkere, og man kan ikke si noe annet enn at denne privatskolen er en stor suksess.

Privatskolen ble ikke godt tatt imot av alle.

De borgerlige partiene i Moss ønsket den nye privatskolen hjertelig velkommen, mens Arbeiderpartiet viste stor skepsis og kalte dette for et tilbakeskritt. Daværende ordførerkandidat Hanne Tollerud gikk hardt ut mot privatskolen i et leserinnlegg og ønsket dem ikke velkommen. Hadde det vært opp til Arbeiderpartiet, så hadde alle privatskolene i Moss blitt lagt ned. Det er trist å se at vi har politiske partier som ønsker å stikke kjepper i hjulene på aktører som dekker behov som det offentlige ikke klarer å dekke selv.

I 2020 var det omkring 270 privatskoler her i landet, det høyeste tallet noen gang. Siden 2009 har det økt med 62 prosent. Dette er en helt utrolig vekst, og det viser at venstresidens skolepolitikk er feilslått. Hvorfor er det slik at privatskolene fortsetter å vokse? Jo, fordi de private aktørene kan tilby noe som de offentlige skolene ikke kan. Flere undersøkelser viser at et stort flertall i befolkningen ønsker mer valgfrihet i skolen.

Mange er bekymret for at flere privatskoler vil føre til økt klasseskille, der de med mest penger kan kjøpe seg den beste utdanningen, mens de mindre ressurssterke må nøye seg med et dårligere tilbud. All den til skolene er statlig finansierte og åpne for alle, så er ikke dette et problem. Det kan like gjerne være tvert om – ved at flere elever får muligheten til å velge det opplæringstilbudet som passer dem best. Ulike elever har ulike behov som kan dekkes gjennom ulike typer skoler.

Vi i Fremskrittspartiets Ungdom kjemper for at hvert individ skal få muligheten til å velge den skolen de selv mener har det beste tilbudet, og ved å likestille private og offentlige skoler vil innbyggerne få mer frihet og valgfrihet. Derfor vil vi at pengene skal følge eleven gjennom en stykkprisfinansiering, slik at man kan gå på hvilken skole man vil. Kommunen har likevel det overordnede ansvaret for at alle elever har et opplæringstilbud. Dermed kan alle elever velge privatskole uavhengig av økonomi.

Dersom privatskoler skal bety større reell valgfrihet, er det vesentlig at skolene får utforme sine tilbud uavhengig av hva staten måtte mene. Skolene må oppfylle grunnleggende kvalitetskrav, men i større grad kunne velge sitt eget formål og egne undervisningstilbud, forutsatt at elevene ved skolen blir like kvalifiserte for videre utdanning som elever fra den offentlige skolen.

Erfaringer fra andre land, viser at både foreldre som har valgt friskole, og de som har valg offentlig skole, er mer fornøyde fordi de, i begge tilfeller, har hatt en mulighet til å velge selv. Det private motiv er drivkraften i enhver opplæring, både for elever og lærere, uavhengige om skoleeier er privat eller offentlig. Knebler man det private kan man ødelegge skolen og opplæringens kvalitet.

Mangfold og konkurranse i utdanningstilbud gir mulighet til innovasjon og forbedring av læremetoder, skolemiljø og resultater. Et større mangfold av skoler vil også kunne gi flere mulighet til å velge et undervisningsopplegg som passer ens egne interesser og anlegg.

Kommentarer til denne saken