Moss kommune ble nominert blant de tre beste kandidatene til å vinne prisen for bærekraftig by- og stedsutvikling.  Prisen deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartemenet. Nominasjonen har vært til enorm inspirasjon og glede for alle oss som jobber for å utvikle byen. Vi ser at de tiltakene som har blitt prioritert, har blitt verdsatt av juryen og av innbyggerne.

Juryens leder sier til Moss Avis: «Kommunens evne og gjennomføringskraft i å skape en by som er tilgjengelig for alle. Når man blander aktiviteter og funksjoner sammen, som at skøytebanen, kulturhus og kaféliv ligger på samme sted, omgitt av handel, bolig og arbeidsplass – blir byen og sentrum et sted for alle.»

Vi i Høyre er stolte av at vi har vært i førersete for å bygge denne flotte byen. Men byen er langt fra ferdig utviklet, vi har mange store og små grep som vi vil gjennomføre.

Høyre vil ha Riksvei 19 i tunnel fra fergeleiet til E6, nå. I Nasjonal transportplan er det budsjettert med en slik investering. Men Statens Veivesen (SVV) ønsker å flytte fergeleiet først, for deretter å beslutte hvor Rv19 skal gå, får SVV gjennomslag for dette vil Rv19 ikke bli påbegynt på mange år.

I henhold til det innspillet SVV har gitt til kommuneplanen i Moss, vil de beholde dagens fergeleie i hele planperioden, i hvert fall til 2030, kanskje lenger. Samtidig ønsker SVV at RV19 ikke skal planlegges før fergen er flyttet, det vil si at hvis vi godtar dette premisset skyves flytting av Rv19 ut i det blå.  Vi kan risikere å få en situasjon slik vi har hatt med planlegging av jernbanen, at tiårene går uten at det skjer noe. Høyre ønsker at SVV skal følge Nasjonal transportplan, slik at vi får en løsning på Rv19, i denne planperioden. 

Det mest spennende i neste kommuneperiode er utvikling av Sjøsiden.  Moss får endelig en ny moderne jernbane, og rundt denne skal det utvikles en effektiv og moderne bydel.  Moss Høyre, vil sammen med andre aktører, utvikle bydelen til et hyggelig bo- og næringsområde. Vi vil ha butikker, restauranter og cafeer på gateplan og boliger og næring i etasjene over. Rundt jernbanestasjonen vil vi beholde noen av de siktlinjene til fjorden, som nå har åpnet seg.

Høyre vil også sørge for at det er tilstrekkelig med parkeringsplasser ved jernbanen og et godt kollektivtilbud, vi vil ikke gjøre det unødvendig vanskelig å være pendler.

Høyre vil selvsagt gjennomføre mange aktiviteter for å sikre at det blir liv i byen, blant annet så vil vi tilrettelegge for konserter og hyggelige møteplasser.  Men noe av det første vi vil gjøre er å forskuttere (det er statens ansvar) maling og lyssetting av Mosseport-tunellen, slik at den fremstår som lys og innbydende for alle som kommer til den vakre byen vår.

Vi ønsker også å vitalisere kanalparken ved å tilrettelegge for brygger og båtfortøyning på Jeløysiden av kanalen og etablere servicefasiliteter der.  Dette er et enkelt grep som vil gjøre at vi får flere båter og mennesker i kanalen, her ønsker vi også å blande flere aktiviteter sammen, slik vi har gjort med stor suksess i sentrum.

Høyres mål er enkelt, vi vil jobbe for at Moss blir Norges beste by.