Nav gjennomfører årlig en bedriftsundersøkelse for å kartlegge behov for arbeidskraft og bedriftenes fremtidsutsikter.

Årets undersøkelse viser at bedrifter over hele landet roper etter arbeidskraft. Det gir oss en historisk mulighet til å inkludere enda flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet.

Arbeidsledigheten har falt og er på sitt laveste nivå på mange år, og sysselsettingen går opp.

Det er bra og viser at regjeringens politikk bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. Sist arbeidsmarkedet viste slik positiv utvikling, gikk de ledige arbeidsplassene først og fremst til arbeidsinnvandrere.

Nå prioriterer regjeringen og FrP å gjøre det enklere for bedrifter å ansette de som står uten arbeid, bosatt i Norge. Vi vil ha flere i arbeid, og mulighetene vi ser nå er gode.

Derfor har vi lansert inkluderingsdugnaden, der vi blant annet gjør det enklere for norske bedrifter og ansette de med ulike utfordringer eller har hull i cv.

Vi har lagt om tilskuddene Nav kan gi arbeidsgivere som ansetter de som står registrert hos Nav, og arbeidsgiverne får nå også faste kontaktpersoner i Nav som følger de opp den første tiden.

Det gir trygghet for både arbeidssøker og arbeidsgiver. Samtidig satser vi på kompetanseheving og opplæring for dem som mangler kvalifikasjoner, for å gi de en reell sjanse til arbeid.

Norsk arbeidsliv går så det suser, og flere av de som står utenfor får nå gode sjanser til å bli inkludert og få delta i arbeidslivet.