─ Statens vegvesens forslag om å avvikle miljørabatten for elbiler er en krigserklæring mot både klimaet og den viktige elbilsatsingen, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

─ Det er helt uforståelig at Statens vegvesen mener at miljørabatt i bomringen ikke påvirker viljen til å velge elbil, mener Berge.

Statens vegvesens utredning om bruksfordeler for elbiler er basert på et oppdrag fra regjeringen.

Oppgitt

Unni Berge er oppgitt over at rapporten så å si ikke gjør vurderinger av den reelle klimaeffekten på sine foreslåtte råd.

─ Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk, sier hun.

Elbilforeningen reagerer på at Statens vegvesen leverer en så pass svak analyse i sin utredning.

─Det er en utredning uten egne beregninger for hva ulike nivåer miljørabatt i bomtakstene vil kunne bety, kommenterer Berge.

Svekker konkurransekraften

Unni Berge i Elbilforeningen forventer at regjeringen forkaster rådet fra Statens vegvesen.

─ I sin iver etter at elbiler ikke skal konkurrerer ut kollektivtransporten, foreslår de å avvikle et av de viktigste virkemidlene i norske elbilpolitikk, sier Berge.

─ Vi er for at flest mulig skal kjøre kollektivt i by, men ikke svekk elbilers konkurransekraft mot forurensende fossilbiler. Regelen om at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent i bom handler om prisdifferanse mot fossilbiler, ikke kollektivtransport. Det betyr også man kan øke elbiltaksten uten å skrote 50-prosentregelen, sier Berge.

Blir moms

Elbilforeningen minner om at Stortinget akkurat har vedtatt å starte innfasing av moms for elbiler fra 2023.

Elbilforeningen advarer sterkt mot også å fjerne den viktige 50-prosentregelen fordi man tror elbilsalget går av seg selv. Derfor er rådet til regjeringen å se kjøps- og bruksfordeler i sammenheng slik at elbilens konkurransekraft styrkes.

─ Stortinget har vedtatt et mål om at vi bare skal selge nullutslippsbiler som nybiler i 2025. Når myndighetene fjerner flere fordeler samtidig kan vi risikere at vi ikke når målet, avslutter Berge.

Les også

Ekstraordinært god: – Den beste elbilen vi har kjørt