Norsk idrett ber om strakstiltak fra regjeringen

Bortfall av publikumsinntekter ved konkurranser, og andre arrangementsinntekter, treningsavgifter, lisensinntekter, sponsorinntekter, inntekter fra utleie av klubbhus og idrettsanlegg og dugnadsinntekter er noen av de viktigste grunnene til tap. i norsk idrett i forbindelse med koronautbruddet. (Illustrasjonsfoto)

Bortfall av publikumsinntekter ved konkurranser, og andre arrangementsinntekter, treningsavgifter, lisensinntekter, sponsorinntekter, inntekter fra utleie av klubbhus og idrettsanlegg og dugnadsinntekter er noen av de viktigste grunnene til tap. i norsk idrett i forbindelse med koronautbruddet. (Illustrasjonsfoto) Foto:

DEL

Etter dialog og møter med Kulturdepartementet de siste dagene ble norsk idrett oppfordret til å oversende et estimat på arrangementstap for norsk idrett totalt sett i perioden 5. mars – 31. mars 2020. Estimert totalt økonomisk tap for perioden relatert særskilt til avlyste idrettsarrangementer, utgjør om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap.

- Idrettslagene møter store inntektsreduksjoner uten at det er mulig å kompensere dette med reduserte kostnader.På bakgrunn av den vanskelige situasjonen harNorges idrettsforbund i samråd medKulturdepartementetkommet med en tydelig beskrivelse av den alvorlige situasjonenogforeslåtten rekkenødvendigestrakstiltak for å opprettholde god aktivitet på lengre sikt, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding mandag formiddag og fortsetter:

- For Norges idrettsforbund, med alle særforbundene, er det av avgjørende betydning at ikke de økonomiske virkningene av krisen gjør at den økonomiske barrieren for deltakelse i lokalidretten øker på sikt.

Ønsker å takke idrettsorganisasjonen

Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevågi NIFønsker å rette en stor takk til hele idrettsorganisasjonen som i denne korona-krisen har fremstått som samlet og solidarisk, og ikke minst forståelsesfull.

- Norsk idrett står samlet i denne vanskelige tiden og vi har sammen jobbet iherdig med å finne gode løsninger slik at situasjonen ikke blir altfor vanskelig å bære for våre 11.000 idrettslag rundt omkring i hele landet. Tusen takk, sieridrettspresident Kjøll.
Artikkeltags