Bøndene i Østfold trenger trygghet for at det er økonomi i å dyrke matkorn. Jeg er glad for landbruksministeren nå lover at det å produsere mathvete skal lønne seg for bonden. Hun lover at tilbudet til årets jordbruksoppgjør både vil inneholde økning i målpris for matkorn og økte tilskudd.Det er viktig at bøndene får dette viktige signalet nå før våronna starter, og kornet skal i jorda.

Når verdenssituasjonen er slik som den er, har vi som nasjon et ansvar for å utnytte det potensialet vi har for å dyrke korn og matkorn i Norge. Mange bønder har likevel telt på knappene om de skal dyrke mathvete denne våren. De historisk høye gjødselprisene har gjort at de ikke finner det lønnsomt å gjødsle den mengden som trengs for å oppnå matkvalitet på kornet.

På helgens årsmøte i Østfold Senterparti uttrykte flere av delegatene bekymring for den internasjonale situasjonen knyttet til matforsyning, og Landbruksminister Sandra Borch ble utfordret til å gi bonden trygghet for at det skal være økonomi i å dyrke matkorn denne sesongen.

Senterpartiet har over tid vært opptatt av at vi i Norge må øke vår matvareberedskap og produsere mer selv. Dette er enda viktigere i dagens situasjon. Både Norge og andre vestlige land må nå ta et større ansvar for å produsere mer mat i den situasjonen vi er i nå. Krigen gjør at sikkerhet for matforsyning står høyt på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Det globale matvaremarkedet er mer uoversiktlig enn det har vært på lenge.

Vi har et ansvar for å fø egen befolkning, derfor er regjeringens tiltak for å få norske matkornprodusenter til å dyrke mer hvete så viktige.