NVE advarer mot kvikkleire på Jeløy: Stort byggeprosjekt må sikres mot skred

NVE har fremmet innsigelse mot byggeplanene om opptil ett hundre nye leiligheter ved Søly. Direktoratet påpeker at faren for kvikkleireskred ikke er godt nok avklart. Kommunen mener at saken er kvittert ut, men NVE har ikke svart.