Det er på høy tid at gående og syklister skal kunne ferdes trygt over kanalen fra Jeløya til Moss, og det er gledelig at politikerne i byen vil få fortgang i denne saken!

Det virker likevel lite gjennomtenkt og langsiktig å hogge ned trærne i kanalparken for å få til dette.

Trærne er et landemerke med stor betydning for menneskene i byen. Ny gang- og sykkelbru bør heller legges enda lenger nord for kanalen, fra fiskebutikken på Jeløya og over til Tollboden.

Med en slik løsning vil brua kunne dekke pendlersyklistenes behov for å komme rask og trygt til toget, den vil bidra til å knytte Jeløy tettere sammen med Moss sentrum, og dessuten vil den bidra til å skape liv i kanalområdet og på Fleischers brygge.

Dette bør derfor næringslivet i byen, og særlig næringslivet rundt kanalen, være villige til å legge til rette for – og til og med kanskje være med å spleise på.

En bru plassert her vil henge naturlig sammen med sykkeltraseen som skal gå gjennom Olav Kyrres gate, og den vil dessuten trekke syklister bort fra biltrafikken i Helgerødgata, noe som vil være et gode for alle trafikanter.

Brua kan for eksempel bygges etter inspirasjon fra gangbrua mellom Fredrikstad sentrum og Værste på Kråkerøy. En vindelbro som dette ivaretar også behovet for store båter som skal seile gjennom kanalen.

Denne løsningen vil ikke bidra til å dekke behovet for en ekstra bilbru mellom Jeløya og Moss, men her kan man kanskje spørre seg om politikerne ønsker å gape over for mye på én gang?

Det er et opplagt behov for å løse problemene med biltrafikken til og fra Jeløy også, men vær så snill og ikke bland denne problematikken sammen med behovet for å tilrettelegge for myke trafikanter!

Ved å plassere en mer permanent bru lenger nord for dagens kanalbru, slik jeg foreslår her, vil avstanden mellom gang- og sykkelbrua og bilbrua bli så stor at politikerne står fritt til å boltre seg med trafikkløsninga som de vil etterpå.

LES OGSÅ:

– Nei til raseringer av Kanalparken

Glimt fra Kanalens historie

Statens vegvesen vil stenge snarveien til Jeløy

– Kan ikke få lov til å rasere «halve Kanalparken»

Nå tviler selv sykkelpartiet på sykkelbru – vil bevare parken: MDGs løsning er politisk sprengstoff

– Det skal bli attraktivt å sykle i Moss

Frykter sykkelbru i Moss raserer byens flotteste park - eller vil ødelegge for populært utested