Kjetil Haga er utdannet teolog, med en master i organisasjon og ledelse. Han har jobbet mange år som prest, sist som domprost i Tønsberg. Tidligere arbeidet han ved Sykehuset Østfold, med organisasjonsutvikling og som leder for økonomi- og oppfølgingsavdelingen.

Han har også jobbet i frivillig sektor og har gjennom mange år vært engasjert ved behandlingsinstitusjoner for rusavhengige. Han har også hatt både tillitsverv og styreoppgaver. Haga er bosatt i Moss.

– Blå Kors er en veldig flott organisasjon som jobber med utfordringer knyttet til oppvekstvilkår, rus, psykisk helse og sosial inkludering. Sammen med styret og alle de gode medarbeiderne i Blå Kors gleder jeg meg veldig til å gå inn i dette arbeidet, for å videreføre Blå Kors sine verdifulle tradisjoner og utvikle organisasjonen for morgendagen, sier Kjetil Haga.

Innholdsrik og kompleks

Det er en innholdsrik og kompleks virksomhet Haga er satt til å lede. Blå Kors eier og driver behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser med mer.

Blå Kors har 1300 ansatte, 900 frivillige tidgivere, 3000 medlemmer, og er opptatt av å styrke sin posisjon og videreutvikle sitt samfunnsoppdrag på stadig nye områder.

– God forankring

Blå Kors er en diakonal virksomhet med arbeid i store deler av Norge og hadde i 2018 en omsetning på over 1 mrd kroner.

– Med sin bakgrunn og erfaring mener vi at Kjetil Haga har god forankring i våre verdier, god forståelse for Blå Kors sin diakonale egenart. Han har lederegenskaper som organisasjonen trenger og vi er sikker på at an vil bygge gode lag med våre flotte ansatte og frivillige, sier styreleder i Blå Kors Trine Stensen.