La oss si at du har fått deg ny jobb, og med det ny arbeidskontrakt. Timelønnen er satt til 109 kroner timen, du skal jobbe 45 helger i året og alle røde dager. Arbeidstiden ligger på mellom 60 og 100 timer i uka, i tillegg skal du ha vaktordning 24/7 uten tillegg. Hadde du godtatt det? Jeg håper ikke det! For det kalles sosial dumping. Men, det er akkurat det mange av bøndene i landet vårt må ta til takke med. Og det skal ikke vi som fellesskap godta, for alle skal ha arbeidsbetingelser og ei lønn å leve av. Også bonden.

Ja, bonden. Som trygger norsk matproduksjon, bosetting i distriktene med fjøs over hele landet, matsikkerhet og økt verdiskapning. Bøndene oppfordres til å øke inntektene med større fjøs og dermed økt volum. Med mer bruk av soya og kraftfor. Likevel får bøndene langt dårligere betalt per kilo kjøtt nå enn før, mens prisen i butikken ut til forbruker har økt markant. Hvorfor? Det har flere årsaker, men for bonden er det sånn at produksjonskostnadene øker og inntektene står stille. Inntekten til den norske bonden beregnes på feil grunnlag. Det har blitt dyrt å være bonde.

Vi trenger flere, ikke færre bønder. Jordbruket er vår matberedskap. Selvforsyninga må opp, importen må ned. Den sterke sentraliseringen av landbruket må snu. De siste årenes fjerning av produksjonstak har fått markedet i ubalanse.Gjennom å ta en aktiv styring over de statlige virkemidlene, vri dem i riktig retning, kan vi få til en storstilt snuoperasjon for å oppnå de målene som ligger i landbruket sitt samfunnsoppdrag: økt selvforsyning, sunn og kortreist mat, bærekraftig og miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd, flere bønder med en lønn å leve av, spredd bosetting: Kort og godt et Norge i bruk.

SV vil vri tilskuddsordningene bort fra volum og over på god agronomi på areal i drift. Nå er det så dyrt å være bonde at flere bønder ender opp som minstepensjonister. Og det etter å ha jobbet langt flere timer i uka enn de fleste av oss.Jordbruket krever 2,1 milliarder kroner for å øke mulighetene for inntekt, redusere lønnsgapet og legge til rette for investeringer. Statens tilbud var på under halvparten. Det er et hån. Høyresidens jordbrukspolitikk har vært en tragedie for Norge. Jordbruksarealet går ned, sysselsettingen i jordbruket går ned og selvforsyninga er faretruende lav.

Jordbruket er viktig for Østfold, og bidrar til å sysselsette 7500 personer direkte i jordbruket og indirekte i blant annet næringsmiddelindustrien. Arbeidsplasser vi skal styrke og verdsette. Freddy besøkte Tor Jacob Solberg, en av bøndene som står i front for bondeopprøret, på gården hans i Skiptvet for kort tid siden. Solberg og bondeopprøret krever at bøndene skal bli verdsatt skikkelig for jobben de gjør, og vi er helt enige. SV heier på den norske bonden, på grasrota og gir full støtte bondeopprøret!