Endringen i renovasjonsordningen omhandler de som til nå har hatt en 80-liters restavfallsbeholder og som nå får en 140-liters dunk som skal tømmes annenhver uke. Jobben med å bytte ut avfallsbeholderne er allerede i gang.

Cecilie Kildahl, avdelingsleder for natur, klima og bymiljø i Moss kommune, forklarer at endringen kommer som en følge av sammenslåingen av Rygge og Moss, og at man etter sammenslåingen stod med to forskjellige løsninger for henting av avfallet til husholdninger med lite restavfall.

– Vi bestemte oss for å følge Rygges avfallsløsning, blant annet fordi det på sikt vil bidra til mindre kjøring for søppeltømming. Dessuten ønsker vi at innbyggerne blir inspirert til å kildesortere mer, og reduserer restavfallsmengden samtidig som de får lavere renovasjonsavgift. Dette er egentlig et miljøvalg vi har gjort, konstaterer hun.

Kildesortert plast sendes til utlandet: — Vi ønsker å skape et mer lokalt kretsløp for plasten

Fått beskjed

Husholdningene som blir berørt av denne endringen, fikk beskjed gjennom et brev fra kommunen i desember.

– Alle husholdningene har fått beskjed om at det vil skje en endring i renovasjonsordningen. De har hatt tid til å si ifra om de ønsker ukentlig tømming av restavfallet. Så langt har vi ikke mottatt noen som ikke ønsker dette alternativet, forklarer hun.

I 2019 var det 381 husholdninger som hadde en slik ordning med 14 dagers henting i Rygge. De har heller ikke mottatt noen klager på lukt eller skadedyr på grunn av denne løsningen.

– Vi har vært i dialog med MOVAR og er ikke kjent med at de har mottatt klager fra sine abonnenter på 14-dagers tømming av restavfall. Så får vi bare se hvordan det funker når det kommer til Moss, påpeker hun.

Kan velge

Kildahl forklarer at i 2019 var det 153 husholdninger i Moss som benyttet seg av 80-liters avfallsdunker. De nå skal få nye avfallsdunker. Den forrige løsningen kostet husholdningene 1396 kroner i året. Hun legger til at renovasjonskostnaden ikke blir høyere for de som blir rammet av endringen.

– Vi har satt prisen til 1125 kroner i året for de som nå får denne nye avfallsordningen. Dersom de ikke ønsker å ha en slik løsning, har vi et alternativ der de kan få tømt restavfallet sitt hver uke som koster 2188 kroner. Dette er også standardløsningen for eneboliger i dag. Vi skal ikke påtvinge noen å kun få søpla tømt annenhver uke, understreker hun.

Hun legger til at dersom andre ønsker å bytte abonnement til 14 dagers henting av en 140-liters beholder for restavfall, skal man kontakte Moss kommune.