I det siste møtet i Miljøløftet Moss slapp planleggingslederen «bomben» om at R19 blir dyrere enn antatt fordi Statens vegvesen (SVV) ikke har tatt med prisen på dyre veikryss for å få fergetrafikken ut av Moss. Dette virker helt utrolig og skjer til tross for at det har blitt jobbet i årevis med disse planene. Nå sier man at store kryss kan bli veldig dyre. Med kun fire milliarder i potten for å bygge en ny fergevei, så sier det seg selv at dette prosjektet blir enda mer vanskelig å lose i havn. Her kan det gå mot løsninger som vil få mossinger til å se rødt. I verste fall kan det ende med at staten banker gjennom en løsning over hodet på våre folkevalgte.

Moss Avis har spurt SVV om hvorfor man ikke oppdaget denne fadesen da prisanslagene for veikorridorene ble kvalitetssikret i 2020. Planleggingslederen sier at de har spurt, men uten at en har fått svar. Men her må våre politikere bore dypere for dette nærmer seg en skandale av store dimensjoner. Spørsmålet er om dette er et arbeidsuhell eller kan det være gitt føringer fra høyere hold som har resultert i denne fadesen.

Moss Ap hadde nylig samferdselsminister Jon Ivar Nygård på besøk under sitt årsmøte. Der var ordføreren og andre partitopper klare på at det haster med å få en ny riksvei 19 på plass. Nå bør man ta et nytt møte med statsråden og høre hvordan det er mulig at store og dyre veikryss ikke er tatt med i regnestykket for denne fergeveien. Det virker rett og slett helt usannsynlig at ingen i prosjektet har tenkt på dette tidligere. Mange politikere har tatt til orde for en løsning med tunnel fra Kleberget og ut til E6 ved Årvoll. Når enda flere kostnader skal regnes inn i prosjektet, så spørs det hvor langt man kommer med en ny tunnel. Fra før av har politikerne sagt nei til en utvidelse av riksvei 19 i dagen ut av byen og en ny fergevei i herregårdslandskapet ved Værne Kloster og Carlberg gård.

Det blir heller ikke enklere for politikerne når aksjonsgrupper og velforeninger legger press på partiene før høstens valg. Det siste er at en ny beboerforening i bykjernen har engasjert seg i saken. De krever en løsning med tunnel ut til E6 ved Årvoll. De mener at en fortsatt fergevei med mye tungtrafikk vil ødelegge sentrum. De er skremt over at vegvesenet peker på fortsatt bruk av veien langs Kanalen og over Rådhusbrua i fremtiden.

Det er hårreisende at ikke dyre kryss er tatt med i prisanslaget så langt. Dessverre kan mossingene ende opp med å ta regningen med en dårligere løsning fra SVV. Til sist kan også en statelig regulering tvinge gjennom en løsning som vil vekke ramaskrik. Miljøvernministeren sa nylig ja til E6 i naturreservatet ved lågen ved Lillehammer og det viser at alt er mulig.