Leieprisene steg med 1,3 prosent i de store byene i første kvartal 2019. Det siste året har leieprisene steget med 2,6 prosent.

Sterkest leieprisutvikling hadde Stavanger, Sandnes og Oslo med en oppgang på henholdsvis 5,6 og 1,5 prosent. Leieprisene i Trondheim var uendrede i første kvartal, mens de falt i Bergen med 0,9 prosent, går det fram av en pressemelding fra Eiendom Norge.

– Utleieboligprisstatistikken viser at utviklingen i leieprisene følger en mer moderat trend enn det vi har observert i bruktboligmarkedet de siste årene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Statistikken fra Eiendom Norge inneholder over 40 000 inngåtte leiekontrakter i det norske utleiemarkedet.