Livskvalitet, helse og skoletrivsel er noen av punktene hvor det store flertallet av ungdommer som har deltatt i undersøkelsen sier at det går bedre.

Det var totalt 1554 elever fra 8. til 10. trinn i Moss som deltok i undersøkelsen i Moss, som blir finansiert av Helsedirektoratet. Totalt ble ungdommene spurt om 13 temaer som er en stor del av hverdagen deres, som lokalmiljø, venner, familie og skole.

De aller fleste har det bra

Resultatene på livskvalitet viser at det de aller fleste har det godt. Det innebærer at de er fornøyd med hvordan de er, og mange er fornøyd med hvordan de har det. Den gode trenden fortsetter når det kommer til venner og familie også.

Ni av ti som er med på undersøkelsen forteller at de har en venn de kan snakke med om alt mulig. Samtidig er flere ungdom i Moss mer fornøyd med foreldrene nå enn ved forrige måling i 2019.

Når det kommer til helse, sier flertallet at de er fornøyd med egen helse. Ifølge Ungdata er det et generelt større fokus på helse i dag enn tidligere. Større kunnskap om risikofaktorer har gjort at man er mer opptatt av å forebygge dårlig helse, og flinkere til å kjenne på hvordan vi har det.

Mer opptatt av skole og trening

I tillegg til bedring med egen helse og forholdet til venner og familie, er ungdommene også mer opptatt av skole og trening. Halvparten av deltakerne i undersøkelsen sier de er med på organisert trening, og litt over 80 prosent sier at de trener minst en gang i uka.

Skoletrivsel har også økt, fra 61 til 68 % siden forrige måling. De fleste trives på skolen, men likevel er det et ungdommer som ofte gruer seg til å gå på skolen. Når det kommer til skulking har dette gått opp, i likhet med landsgjennomsnittet. Mobbing har også økt fra seks til ni prosent fra forrige måling.

Nøkkeltall

Nøkkeltallene er i prosent.


MOSS VIKEN NORGE
Har minst en fortrolig venn 85 86 88
Er fornøyd med foreldrene 86 85 85
Fornøyd med skolen du går på 68 61 64
Har skulket det siste året 28 28 27
Er fornøyd med lokalmiljøet 66 66 68
Føler seg trygg i nærområdet 83 83 84
Synes tilbudet av idrettsanlegg i nærområdet er bra 67 71 71
Synes kulturtilbudet er bra 64 58 53
Synes kollektivet er bra 65 70 65
Tror de vil fullføre videregående 85 86 86
Tror de vil få et godt og lykkelig liv 67 68 68
Bruker minst tre timer daglig foran skjerm 73 73 75
Er med i organiserte fritidsaktiviteter 55 57 59
Er fornøyd med helsa si 67 67 68
Drikker ikke eller har bare smakt alkohol 82 83 85
Blir mobbet minst hver 14. dag 9 8 7

KILDE: UNGDATA.