Ingen arena for omkamper

Ny kommune: Moss og Rygge om trekvart år.

Ny kommune: Moss og Rygge om trekvart år.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev20.april 2016 ble det spist marsipankake på Rygge storsenter. Etter det har det skjedd en del; det har blitt etablert en fellesnemd og prosjektleder/rådmann for nye Moss kommune er tilsatt.

Det er også vedtatt i begge kommunene felles «spilleregler» om økonomi, og hva den enkelte kommune kan vedta å disponere uten å gå via fellesnemda.

Bystyret i Moss og kommunestyret i Rygge er valgt fram til 31.12.19, og de er suverene når det gjelder å fatte vedtak i egen kommune. I en sak som er til behandling i bystyre og kommunestyre nå i mai, ber fellesnemda om myndighet til å fatte endelig vedtak i saker med vesentlig økonomisk betydning for den nye kommunen og i saker som gjelder ny kommuneplan. Denne myndigheten er det bystyre og kommunestyre som må frasi seg.

Dette betyr ikke at man skal gå tilbake og lete etter slike saker i kommunene, men at saker som blir fremmet heretter skal behandles på denne måten. I den konkrete saken om Sjøsiden i Moss, som Eirik Tveiten ønsker fremmet for fellesnemda, foreligger det ingen vesentlige økonomiske konsekvenser. Denne saken vil derfor ikke bli fremmet for fellesnemda. Fellesnemnda skal ikke være en omkampsarena for saker som er tapt i bystyre eller kommunestyre, men en arena for å bygge den nye kommunen.

Som leder i fellesnemda har jeg bedt om at det blir gitt en orientering om Sjøsiden i fellesnemda til høsten. Og når det kommer saker med vesentlige økonomiske konsekvenser etter 2020 til behandling, så vil fellesnemda være riktig sluttbehandlingssted.

Politikere og administrasjon fra Rygge er med i samarbeidsorganet hvor fylkeskommunen, Statens Vegvesen og Bane NOR sammen med Moss og Rygge kommuner ser på løsninger for f.eks hensettingsanlegg for tog og RV19. Formannskapet i Rygge foreslo tidligere at Årvoldalternativet for RV19 ses på igjen, noe vi fikk gehør for. Dette følges opp videre.

Vi ønsker et stort engasjement fra innbyggerne om hvordan den nye kommunen skal se ut. At Moss Avis sjelden referer fra møtene i fellesnemnda er selvfølgelig synd. Alle møtene er åpne og saksdokumentene er tilgjengelig på nettsidene til både Moss og Rygge kommuner. Vi håper også at engasjementet vil øke når vi får på plass en ordning for å overføre møtene direkte på nett.

Det inviteres også i disse dager til gjestebud, og det jobbes med å skape arenaer og møtesteder for å involvere innbyggere i byggingen av nye Moss kommune. Vi håper at mange benytter anledningen til å delta med sine meninger, sine ønsker, sine krav og forventninger til den nye kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags