Dessverre kan det ligge an til at nye Østfold er på vei til «skifteretten» – og det attpåtil før fylket har gjenoppstått. Nå møter regjeringen knallhard motstand også fra sine egne i Ap og Sp for demonteringen av storfylket Viken. Her mangler det nemlig mange millioner. Regjeringen har kun satt av 200 millioner til oppløsningen, mens Viken har beregnet prislappen til 377 millioner. Dermed ser det ut til at regjeringen løper fra sin løfter og den økonomiske fremtiden ser bekmørk ut for Østfold sin del.

Det er grunn til å minne om at det var en opprivende strid i Viken Ap om man skulle gå inn for denne skilsmissen. Når partiet til slutt så ja til dette, så var det under forutsetning av at regjeringen skulle ta hele regningen for oppsplittingen. Nå ser det ikke ut til at sentrale statsråder har lyst til å ta denne regningen likevel. Ja, fra Sp hold har man uttalt at Viken skriver regning med gaffel i denne saken. Det var Sps kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, som kom med denne uttalelsen til NRK. Finansminister Vedum har advart mot det han kaller dekadente budsjetter for oppsplittingen. Det har ikke vakt begeistring blant dem som jobber med å stable de tre gamle fylkene på beina igjen.

De beregningene som er gjort viser en totalsum på 846 millioner. Det omfatter oppsplittingen av Viken med 377 millioner, Vestfold og Telemark med 150 millioner og Troms og Finnmark med 82 millioner. I tillegg kommer kommuneoppløsningen ved Ålesund med 237 millioner.

Dessverre ser den økonomiske fremtiden dyster ut for Østfold etter skilsmissen. Fylket vil ha et årlig underskudd på 50 millioner, som etter hvert øker til 175 millioner mot slutten av tiårsperioden. Det betyr at politikerne må ta beintøffe kutt i driftsutgiftene og planlagte investeringer. På toppen av det hele er dette regnestykket satt opp under forutsetning av at staten holder sitt løfte om å betale for hele oppsplittingen. Hvis nå fylket selv må betale for skilsmissen, så ser det enda mer mørkt ut for Østfold i årene som kommer. Så når særlig Sp beskylder sine politiske motstandere for dårlig håndverk i denne saken, så er regjeringen selv i ferd med å gjenta denne feilen. Det lover ikke godt. Kanskje flere skulle lyttet til innspillene fra Moss Venstre og Moss Høyre som tok til orde for at Moss skulle bli en del av Akershus. Da hadde de økonomiske utsiktene vært bedre.