Omlag ett tusen milliarder har dagens regjering planer om å bruke på Nasjonal transportplan. Av dette beløpet skal omtrent 35 prosent gå til jernbanen.

- Dette er tidenes løft for jernbanen, sier ordfører Tage Pettersen (H), som naturlig nok er svært godt fornøyd med det hans eget parti gjør i regjering. Han er opptatt av både Østfoldbanen og en ny tunnel  under hovedstaden.

En bedre pendlerhverdag

- En Oslotunnel er viktig for pendlerne. Hovedstaden er nemlig en flaskehals for togtrafikken i dag. Med en ny tunnel kan pendlere som skal fra sentralbanestasjonen og videre få en bedre pendler-hverdag, sier Pettersen.

- Med dette løftet får vi dobbeltsporet til Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026. Halden  må vente til 2032, men her kommer det avbøtende tiltak. Ikke minst skal planene spikres, slik at det store arealet som er båndlagt i Halden i dag kan reduseres, sier Pettersen.

Vedtas før påske

Sammen med Olav Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Venstres førstekandidat til stortinget, Finn-Erik Blakstad og Håvard Jensen i Frp stilte han opp på Moss jernbanestasjon i ettermiddag for å spre det gode budskap. Nasjonal transportplan skal vedtas i Stortinget før påske. Det må bevilges penger til prosjektene i planen hvert år.