13. desember lanseres boken «Mosseskogen-Kambo, fra Mossefossen til fylkesgrensa», en 368 siders «vandring» fra år 1273 og fram til i dag.

– Vi er jo en gjeng som er levende opptatt å ta vare på et av de flotteste områdene i byen, men også dokumentere historien, sier Knut Werner Eriksen, en av fire i bok komiteen som står bak den omfattende kartleggingen av området fra Mossefossen via Mosseskogen og Kambo til Akershus grense.

Med en genuin kjærlighet for området og et ønske om å formidle kunnskap om kulturminner og naturkvaliteter til barn og voksne, begynte tankene om en bok å ta form for ca. 6 år siden.

Utover kulturminnene og det rike biomangfoldet som er nevnt, gir boken også et interessant innblikk i liv og røre i det som i dag er det mer urbane strøk av nordre bydel. Her er gårds- og industrihistorie fra Kambobukta og til området rundt bilfabrikken, historien om svenske rallarer som bygget jernbane i 1870-årene og mye mer.

– Mye av stoffet i boken vil nok for mange mossinger være ukjent, men ikke desto mindre interessant, sier bokas prosjektleder, Lars Olav Brandsæter.

Brandsæter kan også fortelle at det meste av innholdet i boken har blitt til gjennom stor dugnadsinnsats internt, mens man har vært nødt til å hente inn noe av stoffet fra eksterne kilder.

– Vi har også vært veldig nøye med å få alle opplysninger verifisert, slik at vi kunne stå inne for innholdet i boken, sier Solveig Haug Urdal, som mener bevisstgjøring rundt temaene som boken berører også er veldig viktig.