–Det kan bli Oslo, vi jobber for Moss, sier fylkesvaraordfører Siv Jacobsen.

Fylkesmannen i Oslo, Akershus og Østfold skal etter alt å dømme samles på et sted. Det er Regjeringens intensjon, det er også en ambisjon at en rekke statlige arbeidsplasser skal desentraliseres.

–Dersom arbeidsplassene flyttes hit, betyr det 450 nye jobber i Moss, går det den andre veien vil 130 jobber forsvinne fra Moss, sier Jacobsen som minner om at ingen norske fylker har en lavere andel statlige arbeidsplasser enn Østfold.

Dårlig tid

Avgjørelsen faller allerede i februar og selv om Regjeringens mål har vært kjent lenge, er det som nå skjer, nytt.

LES OGSÅ: Vil ha flere statlige arbeidsplasser til Østfold

–Jeg har vært i samtaler med både tillitsvalgte og fylkesmann i løpet av helgen. Vi må nå kaste oss rundt og jobbe skikkelig for Moss og Østfold, sier hun. Jacobsen har, i egenskap av å lede fylkeskommunens lobbygruppe, erfaring med å selge inn saker.

–Jeg synes vi klarte det ganske så bra da vi kjempet for den militære aktiviteten på Rygge, sier hun. Tirsdag vil hun samle ressurspersoner for å legge en strategi.

Må ha en plan

–Det er et møte på Stortinget i forbindelse med vårt behov for å sikre midler til Riksvei 19, etter at det møtet er over, vil jeg sørge for at vi snakker sammen.

Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen minner om at saken ikke skal behandles i Stortinget, noe som vil bidra til at man lettere kan nå frem med argumentene.

–Og de er?

–Som allerede nevnt; andelen statlige arbeidsplasser i Østfold er lavest. I tillegg har Moss tilstrekkelig med lett tilgjengelige lokaliteter og fasiliteter. Jeg ville gledet meg stort dersom vi hadde fått lokalisert et stort antall kompetansearbeidsplasser i Moss, sier hun.