Det nærmer seg en politisk behandling av Hølen skoles fremtid og ser man på behandlingen i Skole- oppvekst og kulturutvalget, er det Kjell Meek (SV) som vil mest, med god støtte av Guri Haveråen i Venstre.
Meek foreslår kort og godt at det bygges ny skole i Hølen til den nette sum av 75 millioner kroner.

Hakk i hæl.

Det er imidlertid forslaget fra Arbeiderpartiet og utvalgsleder Anne Therese Tuft Lie som har flertallstendenser.
Tuft Lie foreslår at det nedsettes en byggekomité og at denne komiteen får som mandat å vurdere tre alternativer.
De tre alternativene stammer fra et kostnadsoverslag fra OPAK:
Rehabilitering til 57,5 mill. kroner, nybygg til 76,7 mill. kroner, eller rehabilitering til drøye 69 mill. kroner.
– Vi kommer til å følge prosessen tett, og regner med at politikerne kjører en rask prosess som gjør at elevene kan flytte tilbake til en god skole om ikke så altfor lenge, sa FAU-leder Ragnhild Borgerud da Hølen-elevene tok fatt på sin nye skolehverdag i Son i forrige uke.

For dyrt

Rådmannen mener at det av rent økonomiske grunner ikke vil være riktig å bruke 60–70 mill. kroner på Hølen skole.
"Det riktige vil være å legge ned Hølen skole og overføre elevene til Son permanent. De gamle bygningene kan dermed rives, eller overlates til vellet for almen bruk", skriver rådmannen i sin saksfremstilling og legger til at løsningen vil gi innsparinger i størrelsesorden fire mill. kroner per år i forhold til dagens kostnadsnivå og 8,4 mill. kroner i forhold til Kjell Meeks alternativ.
Rådmannen sier imidlertid at han er innforstått med kommunestyrets vedtak om at skolen skal bestå, og foreslår derfor en flikking til 10 mill. kroner. Denne investeringen skal være nok til å tilfredsstille OPAKs forskriftskrav, men forutsetter fortsatt bruk av paviljong.
Saken behandles 31. august.