- Og så får vi se hva det fører til, sier Gunnar Aune.
Selv om han er advart av sambygdinger om å gå så hardt ut av frykt for at en aksjon kan trenere byggesaken, velger han å reise debatten.

– Hele Hølen ønsker ny skole. Det er det ingen tvil om. Men vi er altså en gruppe som ønsker å beholde den gamle delen, og oppføre den nye bygningsmassen ut ifra den.
Og gruppen som støtter Aunes syn, er ikke liten. 143 har satt navnet sitt under aksjonen og Aune har sjekket:
– Alle, bortsett fra én, er over 18 år. Dette er med andre ord voksne mennesker.

Verdi

Aune sier dette om hvorfor han mener bygget må bevares:
– Vi snakker ikke om stor arkitektur akkurat, men funkisbygget er interessant, blant annet fordi det er den eneste bygningen Hølen, som Norges minste bykommune, satte opp for egne midler i sin tid. En kuriositet om du vil. Det har fungert som kommunestyresal, formannskapssal, lærerbolig og skole. Byggets beliggenhet skaper også et rom mellom seg selv og veien, en kvalitet folk kanskje ikke er så bevisste på. Landsbyrom som dette er viktig.

Rabiate rykter

Aune refererer også til det han kaller «rabiate rykter» om at hele skolehagen og muren ned mot veien skulle raseres, til fordel for parkeringsplass for lærere.
– Da tenkte jeg at vi måtte dra i gang en aksjon. Inngrepet er da også moderert ned til en lomme der man kan stoppe og slippe av passasjerer, men jeg tror ikke det blir noe av det heller.

Tviler

Aune forteller at skolen fra 1935 ble satt opp av lokale håndverkere i sin tid.
– Bare se på grunnmuren. Et fantastisk flott arbeid. Dette lille stedet er så sårbart. Hvis man river noe som dette, vil det prege hele området. Det blir som debatten rundt det mosegrodde steingjerdet i Larkollen. Det handler om noe mer enn et gjerde.

Aune refererer til overslag fra en Opak-rapport som viser at det skal koste 25 mill. kroner å beholde skolen, strippe den totalt innvendig, og bygge opp på nytt.
– Jeg kan ikke forstå at tallet er riktig, sier han og henviser til andre uttalelser om at bygningsmassen er langt bedre enn nyere bygg i området.