Natt- og turnusarbeid medfører en risiko både for den ansatte og pasientene – hvis det ikke legges opp til gode turnuser og nok hvile, viser en omfattende gjennomgang av forskning som nå legges fram av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

– Det trengs mer norsk og nordisk forskning på dette temaet. Ettersom vi har gode registerdata i Norge, burde vi ha gode mulighet til å lage studier av enda bedre kvalitet enn de vi finner i utlandet, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Betydelige helseplager

AFI har gjennomgått 75 forskjellige litteraturgjennomganger og 62 originalartikler for å se på konsekvensene av arbeidstidsordninger for ansattes helse eller pasientsikkerhet. Her er noen av de viktigste funnene:

  • Kort hviletid mellom vakter reduserer søvnlengden, forårsaker mer forstyrret søvn og øker følelsen av utmattelse og søvnighet
  • En sammenheng mellom turnusarbeid og metabolske risikofaktorer (overvekt og høyt blodtrykk spesielt).
  • Økt risiko for diabetes og hjerte- og karlidelser
  • Nattarbeid gir økt risiko for hjerte og karsykdom, høyere risiko for spontanabort, trolig en signifikant høyere risiko for kreft, noe støtte for økt risiko for depresjon og økt risiko for feil ved nattarbeid.
  • Arbeidstidsordninger som går på bekostning av ansattes helse (spesielt søvn, utmattelse og utbrenthet) henger sammen med dårligere pasientsikkerhet.

Velregulert arbeidsliv

Eli Gunhild By peker på at det både av hensyn til norske pasienter og de som jobber turnus i helsesektoren er gode grunner for å få mer kunnskap innen feltet.

– Behovet for forskning øker i takt med et økende behov for helsearbeidere framover, sier hun.

– Samtidig har vi i Norge hatt et spesielt velregulert arbeidsliv og gode velferdsordninger, og det er ting vi må ta vare på når vi skal løse de utfordringene som venter. Kunnskap om virkningen av arbeidstidsordningene på ansattes helse og pasientsikkerheten er avgjørende, legger hun til.

Saken fortsetter under bildet.

Tar det på alvor

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Høyre, sier at det er en kjent sak at man blir mindre skjerpet av dårlig hvile og lite søvn. Derfor synes han det er viktig å ta konklusjonen fra denne rapporten på alvor.


– Jeg opplever at vi i dag har ordninger som sikrer både ansatte og pasienter god trygghet, men de tidvise utfordringene med å skaffe nok ansatte må løses på det enkelte arbeidssted innenfor rammene av arbeidsmiljølov og turnusavtaler, sier han til ANB.

Stensland påpeker at helsesektoren, i likhet med andre viktige deler av arbeidslivet, er avhengig av beredskap døgnet rundt.

– Det er viktig at turnusordninger legger opp til nok hvile slik at belastningen over tid ikke blir for høy. For å ivareta dette har vi i Norge et god arbeidsmiljø et godt samarbeid mellom partene. Jeg har stor respekt for alle de som hver natt og hver helg går på jobb for at vi andre skal oppleve trygghet, sier han.

Ifølge Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, er funnene som legges fram av API i tråd med den kunnskapen partiet har fra før.

– Et godt samarbeid mellom partene på arbeidsplassen og en god turnus er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og kvaliteten på tjenesten som pasienten møter, sier hun. (ANB)