- Språk er grunnleggende for integrering og et av de viktigste integreringskravene. Ved å være i arbeid lærer man norsk. Men mange i innvandrermiljøene, særlig kvinner som er hjemme, kan ikke norsk i det hele tatt. Det smitter over på barna. Det fører til at mange barn som er født i Norge, ikke kan norsk godt og henger etter nå de begynner på skolen. Derfor må vi knytte krav om norsk til ytelser fra NAV-systemet, sier Frp-representant i arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg, til Dagbladet.

Wiborg anser at fem år bør være tilstrekkelig tid for å ha lært seg norsk.

– Hvis de ikke har lært seg det etter en rimelig tid, kan de heller ikke vente å få ytelser fra NAV, som kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, uttaler Wiborg til Dagbladet.

LES OGSÅ: Bråstopp i antall asylsøkere

Unntak

Han er imidlertid åpen for at det kan være snakk om unntak for særskilte grupper.

Wiborg er heller ikke enig med de partiene som mener at asylsøkere bør få midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på behandling av sin asylsøknad.

– Det vil gjøre det mer lukrativt for mennesker som ikke vil få opphold i Norge, å søke seg til Norge. De kan jobbe et helt år før de får avslag og blir sendt ut, uttaler mossingen til Dagbladet.