Aps gruppeleder reagerer på uttalelsene til Son-rektor Bjørnhild K. Engen i gårsdagens Moss Avis om at det vil kreve tid å integrere 104 elever og 14 lærere fra Hølen.
Ludvigsen sier at hvis rektorens syn er representativt for holdningen til resten av Vestbys administrasjon, så er det ikke rart at Hølen er forvirret og tror skolen skal legges ned for godt.
– Elevene skal ikke integreres på Son skole. Hølen skal bare låne ledige lokaler mens vi utreder og bygger ny skole. Derfor kan flyttingen fra Son til Hølen skje raskt. De som snakker om integrering går langt utover det vi vedtok i siste formannskap. Og når jeg bruker ord som "eventuelt" i denne saken, så er det fordi saken må vedtas endelig i kommunestyret 23. mars.

Ett år i Son

På spørsmål om hvor lang tid det kan ta før Hølen får ny skole, svarer Aps gruppeleder dette:
– Administrasjonen har frist til 1. september med å legge frem en sak. Hvis vi klarer å få skolen inn i budsjettet fra høsten av og regner med en byggetid på 12-14 måneder, må Hølen være i Son i ett skoleår.