Bane Nor varsler enda en støyende arbeidshelg

Artikkelen er over 2 år gammel

Nok en gang advarer Bane Nor om støyende arbeider ved Sandbukta og ved Moss havn.

DEL

Helgen 25.-28. mai utfører Bane Nor forberedende arbeider for det nye dobbeltsporet, og vil utnytte et brudd i togtrafikken på Østfoldbanen.

LES OGSÅ: Det blir buss for tog til helgen

Derfor bil mannskapene jobbe lange dager fra fredag til mandag i Sandbukta. Dette vil være tilsvarende arbeider som ble gjort siste helg i april, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Arbeidet i Sandbukta utføres mellom kl. 06.00 og 23.00 fredag 25.5 til mandag 28.5. Arbeidene ved Moss havn vil foregå på dagtid lørdag 07.00 til 19.00.

I Sandbukta blir det en del støy i forbindelsen med pigging, boring og sprenging. Sprenging vil kun skje på dagtid.

Arbeid på dag- og kveldstid (07.00-23.00) vil ikke gi overskridelser i forhold til støykrav, men da det er skjerpede krav til støy på nattestid vil støyen kunne være over grenseverdien for nattarbeid i tidsrommet mellom kl. 06.00-07.00 fredag-mandag.

Kan høres til Jeløya

Beregninger viser at støyen vil være fra 1 til 9 dB over grenseverdi kl. 06.00-07.00 for nærmeste boliger på Jeløya, og fra 1 til 4 dB for noen boliger på Røysåsen.

I tillegg vil det være rydding av skog sør for Moss havn og veiarbeider i Strandgata. Valsing av veien kan gi noe støy og vibrasjoner lokalt.

Entreprenøren er pålagt å benytte de mest støysvake maskiner og metoder, lover Bane NOR.

Artikkeltags