Ber om evaluering av vedlikeholdet på jernbanen om sommeren

EVALUERING: Samferdselsministeren krever svar fra Jernbanedirektoratet om hvordan dagens løsning med sommerstengte strekninger fungerer.

EVALUERING: Samferdselsministeren krever svar fra Jernbanedirektoratet om hvordan dagens løsning med sommerstengte strekninger fungerer. Foto:

DEL

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å forklare problemene knyttet til forsikelsene og innstillingene som har oppstått etter at de sommerstengte strekningene, som Østfoldbanen, åpnet for trafikk igjen i august.

På Østfoldbanene mellom Oslo S og Nordstrand er det signalfeil, som man ikke klarer å finne årsaken til. Direktoratet skal blant annet orientere om hvilke konsekvenser problemene har hatt for de reisende og hvordan man har prøvd å hjelpe dem.

– Folk sin tillit til jernbanen er avhengig av at togene går når dem skal. For at passasjerene skal få en bedre reisehverdag, også i sommermånedene, har vi bedt Jernbanedirektoratet gå igjennom organiseringen og gjennomføringene av vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Man har også bedt direktoratet om å utrede fordelene om dagens praksis med lengre perioder med stengt bane i forbindelse med ferier og høytider forsvarer ulempene som kundene blir påført. De skal også foreslå et opplegg for de kommende årene.

Artikkeltags